Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El document cita textualment: "Ara entrem en una nova fase, davant la qual ens hem de plantejar, en termes de lluita de posicions, què fer i com fer en aquest segle XXI l'ofensiva per encertar en les tasques de:

a-Normalitzar els instruments, moviments-organització, que transformen la societat, millorar-los, fer-los créixer, crear-ne de nous i generar sensació subjectiva de bloc històric en temps de lluita per a la sortida de la crisi de sistema.
b-Actualitzar el projecte, millorar les seves concrecions, tenint en compte que estem en un nou escenari. Per a això és necessari:

• desenvolupar pensament propi com van fer Marx i altres comunistes.
• major concreció del Front d'esquerres en l'espai de Catalunya, d'Espanya i d'Europa.
• practicar un internacionalisme propi d'aquest segle.
• posar en pràctica definitivament les noves formes d'organització i mètodes de direcció perquè l'experiència pugui anar ajustant la teoria i la pràctica.
c-Entrar en una fase de mobilització entesa com una nova forma de fer constructiva i adequada als nous escenaris, desenvolupant la unitat de les esquerres i dels treballadors."

Consulteu el document sencer aqui

Etiquetes de comentaris: , ,