Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


 Davant els acords del Consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i dels de la direcció de TMB, l’Assemblea d’EUiA del Transport i les Telecomunicacions volem expressar:

Primer. El nostre rebuig a les pujades escandaloses aplicades a Transports Metropolitans de Barcelona (la pujada de la targeta T-10 en un 12%, fins als 9,25 euros, i l'arribada del bitllet senzill als dos euros amb un augment del 38%). Aquestes mesures van clarament en contra de la nostra idea del transport públic com una política social igualadora i menys en els temps de crisi que estem vivint, doncs aquestes pujades són molt superiors a l’IPC interanual de Catalunya i incrementen la despesa a les capes més desfavorides de la població, precisament les que utilitzen més en termes percentuals aquest transport. La mobilitat afecta també a la productivitat de l’economia. Per tant, un bon transport públic a l’abast de tothom és clau per ajudar a sortir de la crisi. 

Segon. La nostra decepció perquè no s’han adoptat mesures més valentes per promoure l’ús del transport públic en els desplaçaments forçats per feina o estudi (títols de transport específics pel desplaçaments forçats), ni per les rendes baixes. Trobem clarament insuficient la creació de la T-Trimestre per als aturats a meitat de preu: nosaltres defensem la gratuïtat o un preu realment simbòlic. 

Tercer. Exigim un debat seriós sobre les formes de finançament del transport públic. El que s’ha demostrat en els darrers anys és que pujades per sobre de l’IPC als usuaris i usuàries no han fet disminuir el dèficit. Aquest nou sistema de finançament que reclamem ha de estar basat en el següents eixos: ) Congelació de les tarifes com a mínim d’acord a l’IPC. b) Buscar noves fonts de finançament del transport públic, que inequívocament han de venir del transport privat, causant dels costos socials i mediambientals, costos que fan augmentar la despesa pública que tant es diu que es vol retallar. c) Cal implementar seriosament la tarifació social (per gent aturada, rendes baixes, joves...) dins dels criteris tarifaris del transport. d) Simplificació tarifària i fidelització d’usuaris i usuàries. La creació de nous títols integrats que abarateixin i fidelitzin la utilització del transport públic, introduint el pagament per mitjà de domiciliació bancària i la possibilitat de fraccionament. Cal un títol ANUAL de transport amb preus trencadors. e) Racionalització de les zones tarifàries, eliminant la desproporció que representa un canvi de zona. 

Quart. Creiem que la tendència horària del transport públic ha de ser d’augment de franges horàries, no de disminució de les mateixes. Per això estem en desacord amb el tancament els dissabtes de ramals urbans dels FGC i dels rumors (sembla que no materialitzats) de tancament també del Metro. 


Cinquè. Manifestem el nostre rebuig a l’eliminació de línies de Bus, i en concret, de l’eliminació els diumenges i festius de la majoria de Bus de Barri, ja que els usuaris i les usuàries que fan servir aquest servei són gent gran que no té cap altra alternativa de transport públic. Els principals problemes del Bus són la seva baixa velocitat comercial i les seves freqüències, no l’excés de línies. Aquesta capil·laritat que donen les línies de Bus està desaprofitada, per manca d’una organització seriosa i eficient de la xarxa. 

Sisè. Som contraris a la mesura anunciada d’augment del temps d’espera en les estacions de Metro, ja que el transport públic ha de ser competitiu respecte el transport privat, també en termes de temps empleat en fer un recorregut. 

Setè. En termes cívics no trobem cap lògica a que es pugi el preu del transport públic (que té efectes positius cap a la societat) i a la vegada l’Ajuntament de Barcelona abaixi les taxes de la grua, que tan sols pateix i paga la gent incívica. Més aviat creiem que s’hauria d’incentivar les conductes cíviques, que representen la gent usuària del transport públic. 

Vuitè. Renovem el nostre compromís per un transport públic i de qualitat i per una mobilitat sostenible i justa socialment.

Assemblea d’EUiA del Transport i les Telecomunicacions