Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El diputat d’ICV-EUiA en el grup de ‘L’Esquerra Plural’ ha recollit les peticions d’Amnistia Internacional de Catalunya a través de la regidora de la coalició roig i verda de Viladecans, Idoia Baixench . En nom d’Amnistia Internacional de Catalunya, la regidora d'ICV-EUiA a l’Ajuntament de Viladecans, Idoia Baixench, va traslladar al diputat de la coalició roig i verda al Congrés, Joan Josep Nuet, la petició de presentar dues proposicions sobre el Control del Comerç d'Armes i el 2on Pla de Drets Humans (que trobareu en els documents adjunts). 

Nuet les ha presentat com a proposicions no de llei en nom del grup IU, ICV-EUiA, CHA: L’Esquerra Plural. En la primera, que fa referència a la creació d’un Tractat Internacional sobre el Comerç d’Armes, el diputat d’esquerres insta al Govern a realitzar totes les gestions diplomàtiques necessàries per a garantir que aquest futur tractat inclogui:
 - Una ‘Regla d’Or’ del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari que prohibeixi que s’autoritzi una transferència d’armes quan existeixi un risc substancial que les armes objecte de la transferència s’utilitzin per a cometre, o facilitar que es cometin, violacions greus del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari.

 - Una cobertura exhaustiva que inclogui controls sobre totes les armes, municions, armament i materials connexos i sobre totes les transferències.
  - Una regulació sòlida en els sistemes de concessió de llicències, transparència i presentació d’informes.

 I pel que fa a la proposició sobre el 2on Pla de Drets Humans, Nuet insta el Govern a impulsar, aprovar i consolidar aquest pla durant el primer semestre de la present Legislatura:

 - Seguint les recomanacions recollides en el ‘Manual per elaborar un Pla Nacional de Drets Humans’ de l’Alt Comissionat de Nacions Unides i portant a terme, entre d’altres mesures, un diagnòstic o avaluació de la situació actual dels Drets Humans. 
 - Incorporar-hi compromisos i mesures concretes, tant de política exterior com de política interior, objectius clars i indicadors mesurables i terminis.
 - Vincular a totes les institucions de l’Estat en el seu compliment i desenvolupament, destinant els mitjans suficients a tal efecte. 
- Assegurar la participació de la societat civil en l’elaboració i seguiment del pla i establir mecanismes de transparència i rendició de comptes a la mateixa.
 - Incorporar la presentació d’un informe anual per part del Govern per al seu debat en la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats, presentació de resolucions per part dels grups parlamentaris i la posterior emissió d’un Dictamen.

http://www.euia.cat/pagina.php?idp=4911