Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


DESTACAT

COMUNICAT DE PREMSA // 27/07/12

EUiA del Transport i les Telecomunicacions denuncia la privatització de RENFE anunciada pel Govern del PP

En una resolució pública, l'Assemblea del sector defensa "l'eficiència de la gestió pública, guiada pels criteris de democràcia, transparència i finalitat de servei públic"

Davant l’anunci per part del Govern espanyol de la privatització de RENFE, l’Assemblea d’EUiA del Transport i les Telecomunicacions vol posar de manifest:
1-     La nostra oposició frontal a aquest desgavell de privatització, que l’únic que farà es privatitzar els beneficis dels negocis més profitosos i socialitzar, d'una banda, les pèrdues que es van generar en el període de maduració d’aquests mateixos negocis ara rendibles, i de l'altra, les pèrdues de les línies no rendibles econòmicament però sí socialment.
2-     Com a tot servei públic, ens refermem a la nostra convicció de que la rendibilitat social ha de ser l'objectiu prevalent i que la bona gestió, òbviament, no depèn del tipus de propietat accionarial d’una empresa, sinó del seus equips gestors -per això reclamem un canvi en els equips que gestionen les empreses que actualment ofereixen el serveis ferroviaris-. Ja és hora de desemmascarar els falsos arguments que pretenen associar la gestió eficient a la suma de competència i gestió privada, afirmació prou negada per l'experiència, per defensar amb valentia una vegada més l'eficiència de la gestió pública, guiada pels criteris de democràcia, transparència i finalitat de servei públic.
3-      Recordem que a Europa, tret de la Gran Bretanya, on la privatització va suposar una experiència desastrosa quant a seguretat i tarifes, la resta de països aposten per empreses públiques per donar els serveis ferroviaris.
4-     Es fa difícil d’entendre que es vulgui crear competència entre operadors ferroviaris, competint per una dèbil demanda, quan la veritable competència en la demanda del ferrocarril és el transport privat. En aquest sentit s’han de estimular mesures encaminades a  captar viatgers i mercaderies cap al ferrocarril.
5-     És contradictori argumentar la falta de demanda per desmantellar el sistema públic ferroviari, i alhora seguir apostant per la construcció de noves línies d'Alta Velocitat sense cap tipus d'estudi seriós de demanda ni benefici social que les justifiqui.
6-     Amb la privatització es vol precaritzar les condicions laborals del sector, creant noves empreses que no estan subjectes a cap conveni preestablert.
7-     Seguim proposant un ferrocarril fort, públic, social, segur i de qualitat, i ens sumen a les possibles accions que des de tots els àmbits es facin per defensar aquests principis.
 Assemblea d’EUiA del Sector del Transport i les Telecomunicacions