Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El dia 1 d’abril entra en funcionament la normativa del Departament de Salut de la Generalitat que modifica el Reial Decret del govern espanyol que canvia la forma de donar atenció sanitària a totes les persones. Les mesures retalladores, excloents i burocràtiques, determinen diferents situacions en que ens podem trobar els pacients per poder ser atesos, trenca el dret d’accés a la Salut universal i igual per a totes les persones.

Informació de la Plataforma pel Dret a la Salut. 26 de març 2013

Exclusió de determinades persones del dret a l’assistència sanitària a Catalunya

A Catalunya, amb la normativa de la Generalitat que modifica el Decret, trobem diverses situacions:

En la primera situació estan els assegurats (ara seran els que hagin cotitzat a la seguretat social) i beneficiaris (parella i fills menors de 18 anys) que ja tenien tarja sanitària no han de fer cap altre tràmit.

La segona situació és per les persones en situació especial: embarassades fins al post part, estrangers menors de 18 anys, sol·licitants de protecció internacional o víctimes de tràfic humà que tindran el màxim nivell de cobertura com el grup anterior.

La tercera situació és per tota la resta i depèn del empadronament:

a) Si es té un empadronament entre 3 mesos i 1 any l’atenció especialitzada no està garantida, s’ha de valorar en cada cas. Només es garanteix l’atenció primària, la urgent i els programes de interès sanitari (vacunacions, drogo-dependencies, sida i altres)

b) Si l’empadronament és de més de 1 any entra automàticament l’atenció especialitzada. Mantenir actualitzat l’empadronament és essencial ja que amb la interrupció de la seva continuïtat s’ha de reiniciar el procés.

c) Els no empadronats o amb empadronament inferior a 3 mesos només podran rebre de la sanitat pública, atenció urgent per malaltia o accident fins el dia del alta.

Ens van voler fer creure que a Catalunya no es seguiria la normativa estatal però no és veritat. El resultat és el trencament en la igualtat d’accés als diferents nivells assistencials i una inseguretat permanent front els canvis que poden afegir-se a l’atur, canvi de domicili a més de l’augment de passos i papers.

Ningú explica com repercutirà tot això sobre la salut. La liquidació del Sistema Sanitari Públic, universal per tothom i pagat amb els nostres impostos, per passar a dependre una altre vegada (com durant el franquisme) de l’afiliació a la seguretat social, es un pas enrere de gegant. Els oferiments d’assegurances privades no són la solució per la gran majoria de persones amb problemes econòmics i no poden oferir totes les prestacions molt cares i tecnificades. En aquests moments cal unir totes les forces contra aquesta pèrdua de drets de ciutadania.

Per tal de tenir constància de la vulneració d’aquests drets i poder denunciar-los podeu dirigir-vos a la següent adreça:


Observatori per una Atenció Sanitària Universal