Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Les àrees de Dona i Salut de la formació rebutgen les amenaces als drets sexuals i reproductius: "La dona decideix, la societat respecta, l’Estat garanteix i les esglésies no intervenen!"
Foto:Dones de l'associació Amics i amigues de la Salut de Badalona.

Les àrees de Dona i Salut de la formació rebutgen les amenaces als drets sexuals i reproductius: "La dona decideix, la societat respecta, l’Estat garanteix i les esglésies no intervenen!"


El 28 de maig és proclamat com a Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones arran d’una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Sexuals i Reproductius, celebrada després de la 5a Trobada Internacional sobre la Salut de la Dona (Costa Rica, maig de 1987). Va ser la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib qui va fer la proposta.

Esquerra Unida i Alternativa defensem un model de salut bio-psico-social i per tant considerem que tenen una importància cabdal els seus factor determinants.

Els factors que condicionen la salut no depenen només de la genètica i els estils de vida, sinó d’altres condicionants socials, econòmics, culturals i ambientals com són l’accés a l’alimentació, l’aigua i la higiene, el nivell educatiu, les condicions laborals i a la llar, aspectes on trobem amb molta freqüència importants desigualtats de gènere.

La dependència econòmica i social unida a les responsabilitats familiars fan que les dones siguem un col·lectiu molt vulnerable, amb la conseqüència de patir més problemes de salut mental i malalties cròniques que deterioren sensiblement la nostra qualitat de vida.

La Reforma laboral del Govern del PP (RDL 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball) facilita i abarateix l’acomiadament i augmenta el poder discrecional dels empresaris. Les mesures per afavorir la flexibilitat interna a les empreses augmenten els factors de risc, el que es tradueix en més accidents laborals, problemes de salut i malalties. Augmenten les dificultats per a conciliar la vida personal, familiar i laboral. Augmenta la por a denunciar casos d’assetjament sexual o per raó de gènere a la feina.

El RDL de 24 d’abril de 2012 de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut suposa un canvi de model en modificar normes com la Ley General de Sanidad, la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional, la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya de 1990 i la d’accés als serveis de salut de 2010. Es recupera la figura del “cap de família” com a requisit d’accés a la sanitat pública per als fills i filles menors de 26 anys o per a la parella o exparella que depengui econòmicament de la persona assegurada. S’exclou del sistema sanitari públic a les persones immigrades en situació irregular. La inequitat, la dualització del sistema sanitari, les mesures de repagament constitueixen uns factors de risc importants per a les persones i col·lectius més desfavorits, especialment per a les dones.

Defensem el sistema públic de salut universal com un dret de ciutadania i que es potenciïn les polítiques de salut pública, especialment les que tenen a veure amb les condicions de vida i de feina.

Cal incrementar els recursos d’atenció a dones en situació de vulnerabilitat.

Cal recolzar les xarxes de dones i la seva tasca de suport des de totes les vessants: reflexió, sensibilització, propostes, intervenció.

No acceptem cap pèrdua de drets respecte a la Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs.

Demanem la inclusió dels mètodes anticonceptius a la cartera de serveis de la xarxa de salut pública així com el programa d’educació afectiva i sexual a l’escoles.

Exigim l’increment dels recursos destinats a l’atenció primària de salut i a la xarxa de salut mental en aquest nivell assistencial, amb l’objectiu de reduir la prescripció de psicofàrmacs, majoritàriament a les dones.

Reivindiquem el dret a decidir sobre el nostre propi cos i unes polítiques més respectuoses amb el cos de les dones, evitant la hipermedicació (com en el cas de la vacuna virus papil·loma humà).

Exigim la retirada del RDL de la reforma laboral així com el RDL de 24 d’abril de 2012 que trenca els principis d’equitat i universalitat del sistema públic de salut.

Prou amenaces als nostres drets sexuals i reproductius: la dona decideix, la societat respecta, l’Estat garanteix i les esglésies no intervenen!

Adriana Sabaté, responsable de l’Àrea de la Dona d’EUiA, i Lola Castro, responsable del Sector Salut d’EUiA