Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El Comitè de Moviment Obrer del PCC, davant del nou procés de reforma de les pensions, reitera la seva posició favorable a un sistema públic i just de pensions, que considerem necessari per a garantir la cohesió social al nostre país, front el privat com a element d’involució social i destrucció de les condicions de vida de la majoria de la població, pròpies de l’economia especulativa en què estem instal·lats.

El comitè de Moviment Obrer del PCC insisteix en la necessitat de reforçar l’estructura d’ingressos del sistema de pensions per tal de garantir la seva viabilitat i fortalesa. Un sistema públic de pensions sanejat, dotat de més de 62000 milions d’euros de fons de reserva, requereix de mecanismes tributaris de correcció de desequilibris del sistema, que superin una de les polítiques fiscals més regressives d’Europa.

Respecte a l’actual procés de reforma de les pensions, per al qual s’ha fet públic el passat divendres l’Informe del Comitè d’Experts sobre el factor de sostenibilitat del sistema públic de pensions, que dibuixa una de les reformes més dures del sistema de pensions a Europa:

El comitè de moviment obrer del PCC es pronuncia en contra de qualsevol reforma que suposi una nova retallada unilateral de drets de les persones, especialment en una matèria: les pensions, objecte de regulació al marc del Pacte de Toledo.

Una reforma resultat d’una decisió política del Govern del PP, amagada darrera d’un informe tècnic, que suposa una nova cessió de sobirania a costa dels treballadors / es, davant les exigències de la UE.

Així mateix rebutja l’aplicació del principi d’estabilitat pressupostària al sistema públic de pensions, conduint a una revalorització desvinculada de l’ IPC, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu d’amples sectors de la població.

El comitè de moviment obrer del PCC qüestiona la independència dels experts autors del document, vinculats en tres quartes parts a entitats financeres i asseguradores que gestionen plans de pensions privats.

Manifesta la seva disconformitat amb la introducció d’un factor de sostenibilitat en atenció a l’esperança de vida, per suposar de nou una actuació sobre la despesa del sistema públic de seguretat social, en lloc d’enfortir la seva estructura d’ingressos, malmesa pels índexs d’atur i la reducció salarial.

Expressa la seva preocupació davant de la falta d’anàlisi de les conseqüències socials de les mesures proposades per part dels autors de l’informe.


Cal recordar els elevadíssims nivells d’atur i que la generació actual té una situació laboral més precària i, per tant, aquesta nova reforma dificultarà encara més el seu accés a la jubilació.

El Comitè de Moviment Obrer del PCC expressa la seva convicció de que, davant els atacs dels “mercats” als drets i condicions socials, laborals i vitals dels treballadors / es, només el treball unitari del moviment obrer, el moviment polític, social i sindical, farà possible la salvaguarda dels mateixos.

Barcelona, 11 de juny de 2013


Descarrega el PDF