Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Companys i companyes.

L'atur, la pobresa i les desigualtats han crescut com a conseqüència d'unes polítiques neoliberals, imposades per la Troika i els Governs de l'Estat i de Catalunya, que provoquen l'enriquiment d'una minoria, l'empobriment de la majoria, la destrucció de l'Estat de Benestar i la concentració del poder a mans d'una elit econòmica i financera. El sistema polític i el model autonòmic sorgit amb la Transició està esgotat i en crisi. El creixement de les desigualtats, la corrupció, el lligam entre poder econòmic i poder polític estan posant en crisi la mateixa democràcia.

Pensem que tu ets de les persones que coincideixes amb tantes d'altres en aquest diagnòstic, i també ens trobem i coincidim en els espais de resistència i lluita contra aquesta ofensiva, no és ara hora també de coincidir en construir alguna cosa plegades? En sumar, per guanyar, per canviar-ho tot, junts i juntes.

Volem trobar-nos el dissabte 1 de febrer en l'Assemblea Oberta a la fàbrica de la Fabra i Coats, c/ Sant Adrià, 20, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Gent que milita al món del treball o fora, que és activista. Gent esquerres catalanista i gent ecologista. Gent que defensa la democràcia.

Sobretot gent que no es resigna. Gent que coincidim amb la necessitat d'impulsar una alternativa al model polític, social i econòmic existent i una alternativa a les polítiques i als governs de la dreta.

I ho volem fer com un punt de partida, un moment de debat, d'intercanvi d'idees i experiències i també de proposta; com un espai on proposar accions polítiques, socials i institucionals per fer-les conjuntament.

Creiem que és possible fer-ho i que, a més, és necessari. Avui cal construir una alternativa, i cada vegada hi ha més gent que ho vol fer possible, que vol unitat.

Creiem que la teva participació és imprescindible per fer possible un 1 de febrer d'intercanvi, de proposta, però sobretot per donar un primer pas en la onstrucció d’aquesta alternativa.

Esperem que ens puguis acompanyar, i ens agradaria que convidis a d’altres a que també vinguin, participant-hi activament, perquè només des de la suma ho aconseguirem.

Aquí tens el Web on hi ha les dades de l’Assemblea Oberta, si us plau inscriviuvos expressament a l’apartat previst per això:

http://www.araesdema.cat

Rebeu una forta abraçada.

Jesús García
Mon del Treball EUiATexto en español

Compañeros y compañeras.

El paro, la pobreza y las desigualdades han crecido como consecuencias de unas políticas neoliberales, impuestas por la Troika y los Gobiernos del Estado y de Catalunya, que provocan el enriquecimiento de una minoría,el empobrecimiento de una mayoría, la destrucción del Estado de Bienestar y la concentración de poder a manos de una élite económica y financiera. Elsistema político y el modelo autonómico surgido con la Transición están agotados y en crisis. El crecimiento de las desigualdades, la corrupción, el ligamen entre poder económico y poder político están poniendo en crisis la misma democracia.

Pensamos que tú eres de las personas que coincides con tantas otras en ese diagnóstico, y también nos encontramos y coincidimos en los espacios de resistencia y lucha contra esta ofensiva, ¿no crees que es hora de coincidir y construir algo juntos? En sumar, para ganar, para cambiarlo todo, juntos y juntas.

Queremos encontrarnos el sábado 1 de febrero en la Asamblea Abierta en la fábrica de la Fabra i Coats, c/ Sant Adrià, 20, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona. Gente que milita en el mundo del trabajo o fuera, que es activista. Gente de izquierdas catalanista y gente ecologista. Gente que defiende la democracia. Sobre todo gente que no se resigna. Gente que coincidimos en la necesidad de impulsar una alternativa al modelo político,social y económico existente y una alternativa a las políticas y los gobiernos de la derecha.

Y lo queremos hacer como un punto de partida, un momento de debate, de intercambio de ideas y experiencias y ambién de propuesta; como un espacio donde proponer acciones políticas, sociales e institucionales para hacerlas onjuntamente.

Creemos que es posible hacerlo y que, además, es necesario. Hoy hay que construir una alternativa, y cada vez hay más gente que lo quiere hacer posible, que quiere unidad. Creemos que tu participación es imprescindible para hacer
posible un 1 de febrero de intercambio, de propuesta, pero sobre todo para dar un primer paso en la construcción de esta alternativa.

Esperemos que nos puedas acompañar, y nos agradaría que invitases a otras personas a que también vengan, participando activamente, porque solo desde la suma lo conseguiremos.

Aquí tienes la Web donde están los datos de la Asamblea Abierta, por favor inscribiros expresamente en el apartado previsto para esto:

http://www.araesdema.cat

Recibid un fuerte abrazo.


Jesús García
Mon del Treball EUiA