Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


La Plataforma DEFENSEM CUBA condemna les ingerències del Govern d'Obama en els assumptes interns de Cuba a través de la xarxa Zunzuneo.


Declaració de DEFENSEM CUBA sobre l'atac dels EUA a la República de Cuba amb la xarxa ZUNZUNEO anomenat el twitter cubà

Un cop més els Estats Units executen una acció encoberta contra Cuba . Es tracta de la La xarxa ZunZuneo creada a instàncies l'Agència per al Desenvolupament Internacional ( USAID ) i que va establir una base d'operacions a Costa Rica , llançat des d'aquest país un " Twitter cubà " secret per tal crea una xarxa social mitjançant missatges a telèfons mòbils per provocar revoltes socials a Cuba l'estil de la "primavera àrab" i enderrocar el govern

El 2009 , l'anomenada Oficina d'Iniciatives de Transició de l' USAID ( l'Agència per al Desenvolupament Internacional dels EUA) va dissenyar una xarxa de missatges a mòbils cubans , apropiant-se de forma il · legal de més de 500 mil números de telèfons de cubanes i cubans . Va funcionar fins a 2012 , quan es van acabar els fons .

El projecte finançat amb diners públics dels nord-americans va incloure la contractació de l'empresa espanyola de comunicacions establerta a Catalunya , anomenada Lleida.net per enviar els missatges a Cuba desproveïts d'identificació .

Aquestes activitats violen la llei de protecció de dades d'Espanya ja que per confeccionar les llistes es va utilitzar informació personal d'una llista de telèfons obtinguda il · legalment i es van enviar missatges no sol · licitats a través d'una plataforma espanyola .

Washington amb la seva política d’assetjament ha destinat 200 milions de dòlars a programes similars de propaganda contra Cuba des 1997-2011

La Plataforma DEFENSEM CUBA condemna les ingerències del Govern d'Obama en els assumptes interns de Cuba a través de la xarxa Zunzuneo violant el dret internacional i la Carta de les Nacions Unides i fa seves les paraules del comunicat emès per - L'Aliança Bolivariana per als pobles de La nostra Amèrica ( ALBA )

"El ALBA - TCP repudia aquest nou projecte subversiu , injerencista i il · legal contra els nostres pobles , executat amb totes les característiques d'una operació encoberta , que va violar flagrantment el Dret Internacional i la sobirania nacional de Cuba "

Alhora des DEFENSEM CUBA exigim al Govern espanyol que investigui la utilització d'empreses espanyoles en aquest cas d'espionatge massiu i d'accés il · legal a dades personals .

Prou Ingerències i agressions per part dels EUA

Prou de bloqueig a Cuba

Respecte a la Sobirania i la independència dels pobles

Barcelona , Maig de 2014


Versión en español :

Una vez más los estados unidos ejecutan una acción encubierta contra Cuba. Se trata de la La red ZunZuneo creada a instancias la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y que estableció una base de operaciones en Costa Rica, lanzado desde este país un "Twitter cubano" secreto con el fin crea una red social mediante mensajes a teléfonos móviles para provocar revueltas sociales en Cuba al estilo de la “primavera árabe” y derrocar el gobierno

En 2009, la llamada Oficina de Iniciativas de Transición de la USAID (la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU) diseñó una red de mensajes a móviles cubanos, apropiándose de forma ilegal de más de 500 mil números de teléfonos de cubanas y cubanos. Funcionó hasta 2012, cuando se acabaron los fondos.

El proyecto financiado con dinero público de los estadounidenses incluyó la contratación de la empresa española de comunicaciones establecida en Catalunya, denominada Lleida.net para enviar los mensajes a Cuba desprovistos de identificación.

Esas actividades violan la ley de protección de datos de España ya que para confeccionar las listas se utilizó información personal de una lista de teléfonos obtenida ilegalmente y se enviaron mensajes no solicitados a través de una plataforma española.

Washington con su política de hostigamiento ha destinado 200 millones de dólares a programas similares de propaganda contra Cuba desde 1997 hasta 2011

La Plataforma DEFENSEM CUBA condena las injerencias del Gobierno de Obama en los asuntos internos de Cuba a través de la red Zunzuneo violando el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas y hace suyas las palabras del comunicado emitido por -- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)

“El ALBA-TCP repudia este nuevo proyecto subversivo, injerencista e ilegal contra nuestros pueblos, ejecutado con todas las características de una operación encubierta, que violó flagrantemente el Derecho Internacional y la soberanía nacional de Cuba”

Al mismo tiempo desde DEFENSEM CUBA exigimos al Gobierno español que investigue la utilización de empresas españolas en este caso de espionaje masivo y de acceso ilegal a datos personales.

Basta de Injerencias y agresiones por parte de los EEUU

Basta de bloqueo a Cuba

Respeto a la Soberanía y la independencia de los pueblos

Barcelona , Mayo de 2014