Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


És l'hora d'un procés constituent i una ruptura democràtica a Catalunya i a Espanya!
És l'hora de la República!


Comunicat del PCC davant l' abdicació del Rei Juan Carlos I d' Espanya
És hora de posar fi a la monarquia #RepúblicaJa

La gestió neoliberal de la crisi, que ha prioritzat el rescat als grans capitals bancaris i el pagament del deute públic per sobre de garantir els drets bàsics de la ciutadania, ha precipitat la crisi del règim polític de 1978. Un ampli moviment popular i democràtic de resposta i impugnació d'aquest estat de cosesi s'ha articulat i madurat.

El cicle de mobilitzacions d'aquests darrers quatre anys ha tingut un impacte sense discussió en les eleccions europees del 25 de maig en què el bipartidisme no va arribar a tenir un suport del 50% i les opcions amb contingut rupturista van tenir uns molt bons resultats. L'efervescència sòciopolitica d'aquesta setmana, en especial a Barcelona, és en bona mesura resultat de la constatació del canvi en la correlació de forces.

Per a les forces que donen suport a la continuïtat del règim s'han fet evidents els límits per reconduir la situació i ha precipitat els moviments per una reforma superficial que els permeti sobreviure. És en aquesta clau que cal llegir l'abdicació a favor del seu fill del rei Juan Carlos I d'España.

Cal entendre que la monarquia és la clau de volta del règim polític del 1978, el garant de l'hegemonia de les oligarquies a nivell polític i econòmic, de la subordinació als EUA i a les grans potències europees, així com del no reconeixement de la plurinacionalitat de l'estat i del dret a l'autodeterminació dels seus pobles.

Apostem per un escac mat a aquesta peça clau del règim per poder obrir processos constituents que permetin conquerir una democràcia real. Exigim la immediata convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la continuïtat de la monarquia i l'apertura d'un procés constituent.

Aquesta tarda convoquem a les 20h a sortir a les places.

És l'hora d'un procés constituent i una ruptura democràtica a Catalunya i a Espanya!
És l'hora de la República!

2 de juny de 2014

Partit dels i les Comunistes de Catalunya


Comunicado del PCC ante la abdicación del Rey Juan Carlos I de España
Es hora de poner fin a la monarquía # RepúblicaJa

La gestión neoliberal de la crisi , que ha priorizado el rescate a los grandes capitales bancarios y el pago de la deuda pública por encima de garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, ha precipitado la crisis del régimen político de 1978. Un amplio movimiento popular y democrático de respuesta e impugnación de este estado de cosas se ha articulado y madurado

El ciclo de movilizaciones de estos últimos cuatro años ha tenido un impacto sin discusión en las elecciones europeas del 25 de mayo en que el bipartidismo no llegó a tener un apoyo del 50% y las opciones con contenido rupturista tuvieron unos muy buenos resultados. La efervescencia sociopolítica de esta semana, en especial en Barcelona, ​​es en buena medida resultado de la constatación del cambio en la correlación de fuerzas.

Para las fuerzas que apoyan la continuidad del régimen se han hecho evidentes los límites para reconducir la situación y ha precipitado los movimientos por una reforma superficial que les permita sobrevivir. Es en esta clave que hay que leer la abdicación a favor de su hijo del rey Juan Carlos I de España.

Hay que entender que la monarquía es la clave de bóveda del régimen político de 1978, el garante de la hegemonía de las oligarquías a nivel político y económico, de la subordinación a EEUU ya las grandes potencias europeas, así como del no reconocimiento de la plurinacionalidad del estado y del derecho a la autodeterminación de sus pueblos.

Apostamos por un jaque mate a esta pieza clave del régimen para poder abrir procesos constituyentes que permitan conquistar una democracia real. Exigimos la inmediata convocatoria de un referéndum vinculante sobre la continuidad de la monarquía y la apertura de un proceso constituyente.

Esta tarde convocamos a las 20h a salir a las plazas.

Es la hora de un proceso constituyente y una ruptura democrática en Catalunya y en España!
Es la hora de la República!


2 de junio de 2014

Partit dels i les Comunistes de Catalunya