Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Delegacions del PSUC-Viu i de la Comissió Política encarregada de la preparació del Congrés d’Unitat Comunista del 27/09/2014 han arribat a un important acord .


Reunides sengles delegacions del PSUC-Viu i de la Comissió Política encarregada de la preparació del Congrés d’Unitat Comunista del 27/09/2014, ACORDEN:

1.    Que la delegació de la Comissió Política desenvoluparà les gestions necessàries per modificar la data del 27/09/2014 per a celebrar el Congrés d’Unitat Comunista.

2.    Que militants del PSUC-Viu s’incorporin a la Comissió Política en la perspectiva dels treballs d’elaboració i proposta de:

·         Manifest per aprovar al Congrés d’Unitat Comunista.
·         Estatuts i model de partit.
·         Protocol de relacions entre el partit sorgit del procés d’unitat i el PCE; tasca per la qual es sol.licitarà d’aquest darrer que designi les persones que consideri per participar-hi.
·         Criteris i composició dels diferents òrgans de direcció a elegir en el Congrés d’Unitat. D’acord amb el nombre que s’acordi, cada organització designarà les persones que s’hi integraran, amb respecte a la pluralitat.

3.    Que la comissió o grup de treball encarregat d’elaborar el projecte d’estatuts, reculli, amb la fòrmula més ajustada a dret, la integració del PSUC-Viu amb carácter condicionat a la celebració del congrés de dissolució d’acord amb les previsions dels seus estatuts.

Barcelona, 28 de juliol de 2014

Jordi López                                                   Albert Miralles
Luis Juberías                                                 Cristina Simó
Hèctor Sánchez                                              Iván Torres
                                                                   Lluís Orri
                                                                   Antonio López