Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


En un context com l'actual d'aprofundiment d'una crisi econòmica que fa
prop de quatre anys que dura, els organismes financers internacionals com
l'FMI, l'OCDE, el BM..., i gairebé tots els governants, situen com única via
de sortida els ajustaments pressupostaris i les retallades socials, que
afecten a la gran majoria de la ciutadania, mentre els veritables culpables
de la crisi continuen sense pagar-ne els costos.

La complicitat de poders públics i organismes internacionals neoliberals fa que es continuïn impulsant mesures adreçades a garantir els interessos de
mercats financers i bancaris amb el discurs de que "cal guanyar la confiança
d'aquests mercats", com a excusa per desballestar el model social europeu,
estatal i català amb la posada en marxa d'unes mesures que, diuen, són les
"úniques" que ens permetran sortir de la crisi. Europa, antic baluard del
model social s’ha convertit a través del “pacte de l’Euro” i el “Pacte de
Governança”, en l’ariet contra les polítiques socials.

Hi ha una altra manera de sortir de la crisi, i no es correspon amb
aquest model que ens volen imposar

A Catalunya, fa mesos que el Govern ha començat a aplicar noves
retallades i que estan tenint conseqüències cada vegada més negatives tant
per als serveis públics com per a l'ocupació: augmenten les llistes d'espera
a la sanitat, retallades en educació i serveis socials, un índex d'atur
desbordat que no es pot maquillar amb la temporada d'estiu, la retallada en
la cooperació al desenvolupament, en l’àmbit de la cultura...

Les retallades pressupostàries només provoquen la debilitació del sistema
públic i augmenten la fractura i l’exclusió social, i no ens ajudaran a sortir
de la crisi, perquè no només redueixen la despesa, sinó que fan servir la
crisi com a pretext per fer canvis profunds en els serveis públics, com en el
cas del de la salut, que els posen en una greu situació.

Ens solidaritzem amb els treballadors i treballadores dels serveis públics,
que pateixen injustament les retallades salarials i la destrucció d’ocupació
pública de qualitat, així com amb els dels sectors privats i l’economia social
que hi estan directament relacionats.

Des de la Plataforma Prou retallades i les organitzacions i entitats socials
que en formem part, denunciem enèrgicament que totes aquestes mesures
regressives responen a l’objectiu de dur terme un canvi de model social de
transició de la gestió pública a una de privada i mercantilitzada. Aquest
model posa en perill el manteniment d'un model social que garanteixi als
ciutadans i ciutadanes els drets conquerits i reconeguts gràcies a llargues
lluites socials.

La solució no passa tampoc per les retallades fiscals i les contínues rebaixes
d’impostos que només beneficien els rics mentre es buida el tresor públic i
ens diuen “que no hi ha diners”... Cal una aposta clara per lluitar contra el
frau fiscal, un canvi en el model redistributiu i un sistema de fiscalitat
progressiva i solidària que garanteixi els recursos per mantenir i millorar la
qualitat dels serveis públics, incorporant-hi la visió ambiental i de
sostenibilitat. Perquè són els recursos públics, les inversions públiques i un
canvi profund en el model productiu que aposti per la innovació, la formació
i la qualitat de l’ocupació, les úniques vies que poden garantir la sortida de
la crisi i la dignitat, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt
de la ciutadania.

Ara, amb les tres lleis en què s’ha fragmentat la Llei Òmnibus, volen
reforçar encara més els plantejaments regressius d’aquest model on
l’economia al servei dels negocis preval per sobre de la preservació dels
drets socials, amb l’absolut desballestament de la política industrial, cosa
que farà més incerta i tardana la sortida de la crisi i amb mètodes que
segresten, encara més, el debat amb la ciutadania.

Perquè volem reforçar la democràcia i que els costos de la crisi responguin a
criteris de justícia i equitat, perquè no volem afeblir l’actual model social i sí
reforçar en canvi els drets de ciutadania per garantir una autèntica i justa
sortida a la crisi, diem NO a aquest projecte de pressupostos i als
continguts de la Llei Òmnibus.

Demanem al Govern de la Generalitat que consulti a la ciutadania sobre el
model social que està implantant amb les retallades sobre els serveis
públics i les modificacions legislatives que està impulsant i anunciem que,
de no fer-ho, aquesta tardor ens seguirem mobilitzant per a exigir-li.

PROU RETALLADES !

Barcelona, 19 de juliol de 2011

Etiquetes de comentaris: ,