Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


L’augment de persones aturades evidencia la finalització de contractes lligats a la temporada d’estiu

CCOO DE CATALUNYA CONSTATA QUE LA REFORMA LABORAL PRECARITZA ENCARA MÉS EL NOSTRE MERCAT DE TREBALL

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA

El mes d’agost de 2011 deixa una xifra de 584.648 persones registrades com aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que significa un increment interanual del 5,2% (28.754 aturats i aturades registrats més que fa un any). En aquest mes d’agost l’atur català se situa per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol en 1,1 punts percentuals. Respecte el mes anterior s’ha donat també, un augment de l’atur del 2,4% i 13.779 persones aturades. Aquesta augment del nombre de persones aturades a Catalunya ve donada per la finalització de molts contractes temporals lligats a la temporada d’estiu.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT I PROVÍNCIES

El sector que més ha incrementat l’atur aquest mes, és el sector serveis amb un increment interanual del 8,8% (28.451 persones aturades més). Només la indústria ha reduït l’atur respecte l’any anterior. Concretament en un -6,0% i -5.893 persones menys. Lleida continua sent la província que més incrementa interanualment el nombre de persones aturades, concretament ha augmentat en un 8,1%, tot seguit trobem Tarragona amb un 6,6%, Barcelona amb un 5,2% i Girona, ho fa amb un 2,1%.

ATUR PER SEXES

El mes d’agost tant homes com dones augmenten en nombre de persones aturades. Les dones augmenten en un 6,6% i 17.707 dones aturades més respecte l’agost de 2010 i els homes, en menor mesura, ho fan en un 3,8% i 11.047 homes aturats més. Respecte el mes anterior, tant homes com dones han augmentat en nombre de persones aturades. Els homes presenten un augment del 2,1% mentre que les dones augmenten un 2,7% el nombre total d’aturades.

ATUR PERSONES IMMIGRANTS

Les persones immigrants representen el 22,1% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya al mes d’agost de 2011. L’atur registrat d’aquestes persones ha experimentat un increment interanual del 7,5%, percentatge que es tradueix en 9.052 persones aturades més.

CONTRACTACIÓ

La contractació total a Catalunya ha augmentat lleugerament en un 3,2% respecte l’any 2010 (4.697 contractes més que l’any anterior). La contractació temporal augmenta en un 3,3%, dada que significa 4.490 contractes temporals més, i la indefinida augmenta en un 1,6% (207 contractes indefinits més que fa un any). Si ens fixem en els resultats respecte el mes anterior, la contractació total presenta una significativa reducció del -31,2% (-68.737 contractes menys). En aquest cas, la modalitat temporal decreix en un -30,5% (-60.887 contractes temporals menys) i, la indefinida en un -37,9 (-7.850 contractes indefinits menys). A l’estat espanyol la contractació total s’ha reduït en un -21,3% respecte el mes anterior.

PRESTACIONS

El mes de juliol es va tancar amb 409.607 persones aturades a Catalunya que rebien una prestació per atur. D’aquestes persones beneficiàries, el 57,1% percebia una prestació contributiva, el 39,0% rebia el subsidi i un 3,9% la Renda Activa d’Inserció. Si ens fixem en els increments interanuals, cal destacar, la reducció del nombre de persones beneficiàries de prestació contributiva (-10,5%), la disminució del subsidi (-7,1%) i l’augment accentuat de la Renda Activa d’Inserció (101,8%).

En aquest escenari, CCOO de Catalunya:

-Reitera la necessitat d’un canvi de model productiu i la retirada de la reforma laboral ja que s’ha evidenciat incapaç de crear ocupació ni reduir la precarietat laboral.

- Insta els poders públics que mantinguin la RMI com a darrer ingrés econòmic que impedeix caure en la pobresa a aquelles persones qui han perdut la feina i assegurar la protecció econòmica dels qui han esgotat les prestacions públiques per desocupació, mentre s’implanta la Renda Garantida de Ciutadania.

- Afirma que el Reial Decret Llei de Mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, farà més precària la situació tant dels joves com dels treballadors i treballadores eventuals, ja que facilita l’allargament de l’eventualitat.

- Considera necessària una intervenció urgent de la Inspecció de Treball per aquelles col·lectius que els rescindeixen el contracte al mes d’agost i els tornen a contractar al mes de setembre.

Font de la notícia: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,