Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.15 d'octubre a les 17h a la Pl. Catalunya de Barcelona --> P. GRACIA/DIAGONAL (DeutcheBank)---->DIAGONAL/P. SANT JOAN-->ARC DE TRIOMF .

El 15 d’octubre de 2011 ciutadans i ciutadanes de tot el món sortirem al carrer per mostrar la nostra indignació per la pèrdua dels nostres drets a mans de l’aliança entre les grans corporacions i la classe política. Des de Democràcia ... Real Ja us convidem a participar en aquesta acció pacífica de protesta internacional, sumant-vos a la nostra convocatòria o realitzant les vostres pròpies convocatòries per a la data. Ha arribat el moment d’alçar la veu. El nostre futur està en joc, i res pot retenir la força de milions de persones quan s’uneixen amb un propòsit comú.

Democràcia Real Ja és una plataforma de coordinació de grups pro-mobilització ciutadana que es va originar a Espanya. Sota el lema "No som mercaderia en mans de polítics i banquers", milers de persones vam sortir al carrer el 15 de maig per exigir una democràcia més participativa, oposar-nos a la corrupció del sistema polític i mostrar el nostre rebuig a les retallades socials que es ens imposaven. Després de l’èxit d’aquesta primera manifestació, van sorgir diversos moviments i es van muntar acampades en places de tot el país, semblants a la primera ocupació de la Plaça Tahrir al Caire. Aquestes van donar lloc a assemblees populars, on els ciutadans desenvolupen els seus objectius mitjançant un procés de decisió inclusiu i horitzontal. El moviment 15M de seguida va traspassar fronteres i va encoratjar accions en nombroses ciutats del món, entre elles una multitudinària manifestació contra el Pacte de l’Euro el passat 19 de juny.

Sota la pressió del poder financer, els nostres governants treballen pel benefici d’uns pocs, sense que els importi el cost social, humà o mediambiental que això pugui generar. Promovent guerres amb finalitats econòmiques i portant a la misèria a pobles sencers, les classes dirigents ens despullen del nostre dret a una societat lliure i justa.

Per això us convidem a unir-vos a aquesta lluita pacífica, difonent el missatge de que junts som capaços de canviar aquesta intolerable situació. Prenguem els carrers el 15 d’octubre. És hora que se’ns escolti. ¡Units farem sentir les nostres veus!

El 15 de octubre ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo saldremos a la calle para mostrar nuestra indignación por la pérdida de nuestros derechos a manos de la alianza entre los poderes financieros y la clase política. Desde Democracia real YA os invitamos a participar en esta acción pacífica de protesta internacional, sumándoos a nuestra convocatoria o realizando vuestras propias convocatorias para dicha fecha. Ha llegado el momento de alzar la voz. Nuestro futuro está en juego, y nada puede retener la fuerza de millones de personas cuando se unen con un propósito común.

Bajo el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros“, miles de personas salimos a la calle el 15 de mayo para exigir una democracia más participativa, oponernos a la corrupción del sistema político y mostrar nuestro rechazo a los recortes sociales que se nos imponían. Tras el éxito de esa primera manifestación, surgieron diversos movimientos y se montaron acampadas en plazas de todo el país, semejantes a la primera ocupación de la Plaza Tahrir en El Cairo. Éstas dieron lugar a asambleas populares, donde los ciudadanos desarrollan sus objetivos mediante un proceso de decisión inclusivo y horizontal. El movimiento 15M enseguida traspasó fronteras y alentó acciones en numerosas ciudades del mundo, entre ellas una multitudinaria manifestación contra el Pacto del Euro el pasado 19 de junio.

Bajo la presión del poder financiero, nuestros gobernantes trabajan por el beneficio de unos pocos, sin que les importe el coste social, humano o medioambiental que esto pueda generar. Promoviendo guerras con fines económicos y llevando a la miseria a pueblos enteros, las clases dirigentes nos despojan de nuestro derecho a una sociedad libre y justa.

Por eso os invitamos a uniros a esta lucha pacífica, difundiendo el mensaje de que juntos somos capaces de cambiar esta intolerable situación. Tomemos las calles el 15 de octubre. Es hora de que se nos escuche. ¡Unidos haremos oír nuestras voces!

Evento global: http://www.facebook.com/event.php?eid=217223788318602

Página web: http://www.15october.net/