Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


JOAN JOSEP NUET

Vull expressar el meu agraïment a les 279.562 persones que han votat la coalició ICV-EUiA a Catalunya i als milers i milers d’activistes socials que s’han enfrontat a les polítiques de retallades dels poderosos.

Vull agrair a l’afiliació d’ICV que ha treballant de valent per treure aquests bons resultats i el tercer diputat per Barcelona.

Vull dedicar l’acta de diputat a la militància i als amics i amigues d’EUiA que han perseverat en el treball i en l’aposta estratègica de la unitat superant les injustícies.

Els resultats obtinguts especialment per PP, CiU i UPyD són molt preocupants i expressen que l’hegemonia del pensament conservador i centralista és molt forta a Catalunya i a Espanya. Ens oposarem a les seves mesures de
retallades i treballarem per contrastar amb rigor les propostes d’alternatives viables i possibles que ens fan afirmar que hi ha una altra sortida per l’esquerra a la crisi, en què el nostre poble sigui protagonista en els continguts i en les formes de decidir.

La socialdemocràcia ha de triar si continua allunyant-se de la seva base social i electoral o admet que s’ha equivocat en imposar les decisions dels mercats per sobre de les persones. Seguirem oberts a tantes persones simpatitzants i votants socialistes que creuen en l’esquerra, dient-los que no renunciïn al seus somnis i esperances de progrés, i invitant-los a reconstruir plegats l’esquerra a Catalunya i a Espanya.

La coalició ICV-EUiA a Catalunya i IU-Los Verdes a Espanya amb la CHA i d’altres han estat claus en el resultat amb la seva suma de 13 forces polítiques anteriorment confrontades. Les que no s’hi van sumar en el seu moment i ara no han obtingut representació parlamentària han de reflexionar sobre les seves decisions i els seus resultats, i nosaltres les hem de tornar a
invitar amb generositat a què se sumin, ara sense excuses, a la nova construcció de l’esquerra transformadora al nostre país.

Hem de reconstruir l’esquerra, la nacional a Catalunya i la federal a Espanya, i per això hem de ser ambiciosos, molt ambiciosos, oberts, plurals, pensant molt en la mobilització social i amb pluralitat ideològica. La pluralitat vol dir sumar i no dividir, vol dir compartir i no separar i vol dir cercar una majoria social i política que derroti la dreta i les seves polítiques. Per això els instruments actuals no son immutables, sinó que s’han d’adaptar ara per poder seguir creixent i que el resultat electoral no sigui una dent de serra d’una gràfica en què després apareixerà la caiguda, sinó un començament de suma que no ha de parar.

Vénen temps difícils, la dreta ostenta un poder absolut, polític, econòmic i de pensament, però queda clar que existeixen amplis sectors socials i polítics amb gran potencial de mobilització i alternativa també social, política i intel·lectual. Cal que nosaltres facilitem activament la seva mobilització i organització.

Cal seguir fomentant la indignació i la seva articulació, cal estar molt propers al sindicalisme de classe per reforçar-lo davant els possibles atacs als treballadors i treballadores. Cal, en definitiva, seguir mantenint la
bandera d’un projecte alternatiu possible.

I aquesta acta de diputat és vostra, dels votants, dels militants, dels activistes i de tanta gent d’esquerres que no ens ha votat però amb la qual estic segur que no hem fet més que començar el camí de noves primaveres roges, verdes i violetes.

Joan Josep Nuet i Pujals

(versió en castellà)

CARTA ABIERTA DE JOAN JOSEP NUET DE AGRADECIMIENTO
A LOS VOTANTES DE ICV-EUiA Y LA GENTE DE IZQUIERDAS


Quiero expresar mi agradecimiento a las 279.562 personas que han votado la coalición ICV-EUiA
en Catalunya y los miles y miles de activistas sociales que se han enfrentado a
las políticas de recortes de los poderosos.

Quiero agradecer a la afiliación de ICV que ha trabajando duro para sacar estos
buenos resultados y el tercer diputado por Barcelona.

Quiero dedicar el acta de diputado a la militancia y a los amigos y amigas de
EUiA que han perseverado en el trabajo y en la apuesta estratégica de la unidad
superando las injusticias.

Los resultados obtenidos especialmente por el PP, CiU y UPyD son muy
preocupantes y expresan que la hegemonía del pensamiento conservador y
centralista es muy fuerte en Catalunya y en España. Nos opondremos a sus
medidas de recortes y trabajaremos para contrastar con rigor las propuestas de
alternativas viables y posibles que nos hacen afirmar que hay otra salida por
la izquierda a la crisis, en que nuestro pueblo sea protagonista en los
contenidos y en las formas de decidir.

La socialdemocracia debe elegir si continúa alejándose de su base social y
electoral o admite que se ha equivocado al imponer las decisiones de los mercados
por encima de las personas. Seguiremos abiertos a tantas personas simpatizantes
y votantes socialistas que creen en la izquierda, diciéndoles que no renuncien
a sus sueños y esperanzas de progreso, e invitando a reconstruir juntos la
izquierda en Catalunya y en España.

La coalición ICV-EUiA en Catalunya e IU-Los Verdes en España con la CHA y otros
han sido claves en el resultado con la suma de 13 fuerzas políticas
anteriormente confrontadas. Las que no se sumaron en su momento y ahora no han
obtenido representación parlamentaria deben reflexionar sobre sus decisiones y
sus resultados y nosotros las tenemos que volver a invitar con generosidad a
que se sumen, ahora sin excusas, a la nueva construcción de la izquierda
transformadora en nuestro país.

Debemos reconstruir la izquierda, la nacional en Catalunya y la federal en
España, y por eso tenemos que ser ambiciosos, muy ambiciosos, abiertos,
plurales, pensando mucho en la movilización social y con pluralidad ideológica.
La pluralidad significa sumar y no dividir, significa compartir y no separar y significa
buscar una mayoría social y política
que derrote a la derecha y sus políticas. Por eso los instrumentos actuales no
son inmutables, sino que deben adaptarse ahora para poder seguir creciendo y
que el resultado electoral no sea un diente de sierra de una gráfica donde
después aparecerá la caída, sino un comienzo de suma que no debe parar.

Vienen tiempos difíciles, la derecha ostenta un poder absoluto, político,
económico y de pensamiento, pero queda claro que existen amplios sectores
sociales y políticos con gran potencial de movilización y alternativa también
social, política e intelectual. Es necesario que nosotros facilitemos
activamente su movilización y organización.

Hay que seguir fomentando la indignación y la articulación de la misma, hay que
estar muy próximos al sindicalismo de clase para reforzarlo ante los posibles
ataques a los trabajadores y trabajadoras. Hay, en definitiva, que seguir
manteniendo la bandera de un proyecto alternativo posible.

Y este acta de diputado es vuestra, de los votantes, los militantes, los
activistas y de tanta gente de izquierdas que no nos ha votado pero con la que
estoy seguro no hemos hecho más que empezar el camino de nuevas primaveras
rojas, verdes y violetas.

Etiquetes de comentaris: , ,