Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Consulta el document sencer aquíJOAN JOSEP NUET, Secretari General del PCC

El discurs del que serà el dia 20 de desembre President del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy, ha estat més llarg d'allò que s'esperava i vull destacar-ne 5 aspectes que m'han cridat més l'atenció en una primera anàlisi:

1. Un discurs liberalitzador o neoliberal. Aquest aspecte se sustenta en les propostes fiscals d'una banda, en què s'aborden només com a estímul de l'economia i sense cap pretensió de progressivitat. Per un altre costat una Reforma Administrativa i una reducció del Sector Públic que són presentats sota el populista discurs de la simplificació i l'estalvi però que amaguen propostes recentralitzadores i de precarització dels empleats públics.

2. S'ha ofert un pacte per a l'educació, però no se n'han concretat els continguts. Molt preocupant ha estat el discurs sobre el sistema públic de salut, on clarament s'ha anunciat un pacte de salut en què es determinin les prestacions bàsiques i les que no ho són. Vol assegurar-se el finançament públic de les prestacions bàsiques però no de la resta. Això obre un clar camí a les privatitzacions d'una part no especificada de les prestacions. Aquest aspecte cal sumar-lo al postulat anunciat de cercar noves formes de gestió de prestacions públiques.

3. Una clara aposta per a una nova Reforma Laboral, amb propostes de reforma del sistema de negociació col·lectiva basat en flexibilitzar el marc de negociació en funció de l'interès de les empreses, una clara insinuació al despenjament de les empreses dels convenis col·lectius.

4. Pràctica desaparició de la política mediambiental, amb l'excepció del manteniment de l'energia nuclear.

5. Cap menció al finançament dels ajuntaments ni a la perspectiva de pacificació i normalització política al País Basc.


Castellano

JOAN JOSEP NUET, Secretario General del PCC

El discurso del que será el día 20 de diciembre Presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, ha sido más largo de lo esperado y quiero destacar 5 aspectos que me han llamado más la atención en un primer análisis:

1. Un discurso liberalizador o neoliberal. Este aspecto se sustenta en las propuestas fiscales por un lado, en la que se abordan sólo como estímulo de la economía y sin ninguna pretensión de progresividad. Por otro lado una Reforma Administrativa y una reducción del Sector Público que son presentados bajo el populista discurso de la simplificación y el ahorro pero que esconden propuestas recentralizadoras y de precarización de los empleados públicos.

2. Se ha ofrecido un pacto para la educación, pero no se han concretado los contenidos de éste. Muy preocupante ha sido el discurso sobre el sistema público de salud, en que claramente se ha anunciado un pacto de salud en el que se determinen las prestaciones básicas y las que no lo son. Quiere asegurarse la financiación pública de las prestaciones básicas pero no del resto. Esto abre un claro camino a las privatizaciones de una parte no especificada de las prestaciones. Este aspecto hay que sumarlo al postulado anunciado de buscar nuevas formas de gestión de prestaciones públicas.

3. Una clara apuesta por una nueva Reforma Laboral, con propuestas de reforma del sistema de negociación colectiva basado en flexibilizar el marco de negociación en función del interés de las empresas, una clara insinuación al descuelgue de las empresas de los convenios colectivos.

4. Práctica desaparición de la política medioambiental, con la excepción del mantenimiento de la energía nuclear.
5. Ninguna mención a la financiación de los ayuntamientos ni a la perspectiva de pacificación y normalización política en el País Vasco.

Etiquetes de comentaris: , ,