Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Article de Toni Barbará en la seva RATERA

Pobles d’Europa units contra la crisi ! Declaració i crida del PEE


100.000 persones, diumenge 18 de març 2012, han tornat a prendre La Bastille en suport del Front de Gauche francès !!


Pierre Laurent, President del Partit de l'Esquerra Europea (PEU): amb el "Tractat d'estabilitat, coordinació i governança de la unió econòmica i monetària", Angela Merkel i Nicolas Sarkozy volen convertir el criteri d'austeritat en automàtic i que la UE controli directament els pressupostos nacionals.
Sabem que en adoptar aquest text l'atur, la pobresa i la precarietat augmentaran a la UE i la situació econòmica empitjorarà.
Amb la Iniciativa Ciutadana Europea el Partit de l'Esquerra Europea proposa obrir un debat sobre un instrument concret que sigui capaç de superar aquesta crisi mitjançant polítiques de desenvolupament social, alliberant a Europa de la dictadura dels mercats financers. Ha arribat l'hora de posar el poder i els diners al servei de la gent!


Estem en un moment crucial. Un darrere l'altre, els pobles d'Europa veuen com els mercats financers i les agències de qualificació els imposen sacrificis sense precedents. Les nacions sobiranes són humiliades i se'ls arrabassen els seus drets. Els líders polítics invoquen "la crisi del deute públic" per convèncer la gent que han de pagar el preu de la crisi.

Mes rere mes en cimeres europees qualificades de "històriques" i "crucials" aquests líders, en estreta col•laboració amb el Fons Monetari Internacional (FMI), adopten unes solucions titllades de "definitives i globals" i que són immediatament abandonades per ineficaces. L'únic concret que surt de les mateixes és més crueltat cap a la gent i ineficàcia per resoldre el problema del deute sobirà.

El fracàs continu dels líders europeus els porta a exigir nous tractats mutus entre els Estats membres de la UE, especialment entre els de l' Eurozona. L'objectiu és garantir la presència d'un control financer i polític directe sobre els altres països. L'Eurozona està a punt d'esclatar i la pròpia UE està en joc.

La democràcia, la sobirania i la participació social són intolerables per a les forces i poders que dominen la Unió Europea. Això s'ha fet evident amb el rebuig a que el poble grec es pronuncií en referèndum, o en imposar, sense passar per les urnes, governs de banquers a Grècia i a Itàlia.

Ha arribat el moment per les forces del canvi de buscar una sortida a la crisi. El Partit de l'Esquerra Europea dóna suport a les manifestacions convocades per la Confederació Europea de Sindicats (CES).

Així mateix el PEE organitza el 30 i 31 de març una Cimera Alternativa a Brussel•les i fa una crida a tots els homes i dones progressistes a treballar conjuntament per fer renéixer una Europa democràtica, social i mediambientalment sostenible.

REBUIG A L'AUSTERITAT

Els retrocessos socials en tots els països de la zona euro no són tan sols una injustícia intolerable sinó un atemptat a la dignitat dels pobles. Són una solució errònia a la crisi perquè condueixen a la recessió econòmica. Per això és absolutament necessari revertir la tendència actual: La prioritat no és l'eliminació del deute. La prioritat és el desenvolupament social, la creació d'ocupació, i el posar la riquesa al servei de la societat, respectant sempre el medi ambient. La prioritat és: eliminar l'atur massiu, la inseguretat laboral i la pobresa!. ¡L'austeritat no és la solució sinó el problema!. ¡La prioritat és l'ocupació, la inversió pública i els serveis públics!.


1) TRENCAR LA DEPENDÈNCIA DELS MERCATS FINANCERS

És de vital importància trencar la dependència respecte dels mercats financers. És possible oposar-se a la màxima de "invertir més diners per fer més diners". És possible crear diners destinats a la inversió pública útil:
1. Imposant taxes a les transaccions financeres
2. Eliminat els paradisos fiscals
3. Lluitant contra l'especulació financera


Addicionalment, poden donar passos decisius a cada país: profundes reformes fiscals i creació immediata de sectors financers públics, aprofitant les estructures públiques existents.

De tota manera, la proposta amb major impacte estructural és: la transformació dels objectius, i per tant dels estatuts, del Banc Central Europeu (BCE). El BCE té un poder gairebé il•limitat per crear moneda sense recórrer als mercats financers. Podria, per tant, prestar diners sense interessos als Estats per finançar inversions públiques destinades a crear ocupació i promoure els serveis públics. Amb aquesta finalitat el Partit de l'Esquerra Europea demana un ampli i massiu suport a la "Iniciativa Ciutadana Europea".

Les inversions finançades a través del BCE tindrien un enorme impacte en l'economia real. A llarg termini aquestes inversions crearien riquesa. Els diners prestats pel BCE serien usats per a inversions públiques destinades a crear ocupació i riquesa útil. Alhora l'Estat que rebés aquest préstec seria capaç de tornar-lo en termes adequats. L'exigència per transformar el BCE ha de ser una causa comuna del poble europeu.

2) CONQUISTAR El DRET A LA PARTICIPACIÓ, DEFENSAR LA SOBIRANIA POPULAR, PROMOURE LA DEMOCRÀCIA.

En nom de la "governança econòmica europea" els Estats estan perdent la seva sobirania i independència. La democràcia és vista com un obstacle per a les "expectatives dels mercats". Rejuntar- nos en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores i dels ciutadans és un objectiu estratègic per a aquells i aquelles que volem treballar per un canvi real.

La relació entre els Estats membres de la UE s'ha de basar en el respecte mutu i en la igualtat. La majoria dels pobles europeus volen viure encara dins de la Unió Europea, però en una Unió Europea basada en la solidaritat i la igualtat de drets per a tothom.

La crisi té molts perills però alhora ofereix una oportunitat única per conquerir polítiques millors i més justes. Treballem junts per un moviment popular sense precedents construït sobre idees transformadores. El Partit de l'Esquerra Europea us crida per dur a terme aquest repte històric.


QUÈ ÉS LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA, ICE ?

Conscients de la desafecció creixent de la ciutadania envers l'actual Unió Europea, els líders europeus van introduir la Iniciativa Ciutadana Europea en el Tractat de Lisboa. Aquest mecanisme no resol, és clar, el problema estructural de la UE de dèficit democràtic, però permet que un grup d'un milió de ciutadans i ciutadanes en un marc estrictament regulat es dirigeixin directament a la Comissió Europea per proposar nova legislació.

El Partit de l'Esquerra Europea ha decidit utilitzar aquest instrument a l'ofensiva. Volem donar la paraula a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgen alliberar als seus països de la dictadura dels mercats financers en favor d'un desenvolupament social i mediambiental, amb un esperit de solidaritat.

La nostra proposta: crear un Fons Europeu de Desenvolupament Social i Solidari. Aquest Fons reemplaçaria l'existent Fons Europeu d'Estabilitat Financera, que només serveix per aplicar mesures d'austeritat contra la ciutadania.

El Fons seria una mena de Banc Europeu amb l'únic objectiu de facilitar la inversió pública a favor d'un desenvolupament social i mediambiental, serveis públics i creixement econòmic sanejat. En resum, tot el que els nostres països necessiten urgentment.

El finançament d'aquest Fons es nodriria de les taxacions a les transaccions financeres i dels propis fons de la UE, que prestaria el BCE a interessos molt reduïts. Els diners es prestaria amb la condició de ser usat només per als fins descrits anteriorment.

Després dels repetits fracassos de les "solucions" de la Comissió Europea, el BCE i el Fons Monetari Europeu, la nostra proposta alternativa basada en el desenvolupament social i la solidaritat comença a obrir-se camí.

No et quedis enrere, comparteix amb nosaltres les teves idees i suma't a aquesta important iniciativa!

Març 2012 - Partit de l'Esquerra Europea


... I mentre construiim la ICE el dia 29 de març, podem començar GUANYANT LA VAGA GENERAL !!

Si voleu llegir un document que explica Europa i la UE amb una claredat dificilment igualable, no us perdeu aquest post del Blog Punt de Vista, de l'Àngels Martínez Castells

--------------------Versión en castellano:¡Pueblos de Europa, Unidos contra la crisis!

Pierre Laurent, Presidente del Partido de la Izquierda Europea (PIE): con el" Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de la unión económica y monetaria", Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy quieren convertir en automático el criterio de austeridad y que la UE controle directamente los presupuestos nacionales. Sabemos que al adoptarse este texto el paro, la pobreza y la precariedad aumentarán en la UE y la situación económica empeorará. Con la Iniciativa Ciudadana Europea el Partido de la Izquierda Europea propone abrir un debate sobre un instrumento concreto que sea capaz de superar esta crisis mediante políticas de desarrollo social, liberando a Europa de la dictadura de los mercados financieros. ¡Ha llegado la hora de poner el poder y el dinero al servicio de la gente!

Estamos en un momento crucial. Uno tras otro, los pueblos de Europa ven cómo los mercados financieros y las agencias de calificación les imponen sacrificios sin precedentes. Las naciones soberanas son humilladas y se les arrebatan sus derechos. Los líderes políticos invocan “la crisis de la deuda pública” para convencer a la gente de que han de pagar el precio de la crisis.

Mes tras mes en cumbres europeas calificadas de "históricas" y "cruciales" esos líderes, en estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptan unas soluciones tildadas de “definitivas y globales” que son inmediatamente abandonadas por ineficaces. Lo único concreto que sale de las mismas es más crueldad hacia la gente e ineficacia para resolver el problema de la deuda soberana.

El fracaso continuo de los líderes europeos les lleva a exigir nuevos tratados mutuos entre los Estados miembros de la UE, especialmente entre los de la Eurozona. El objetivo es garantizar la presencia de un control financiero y político directo sobre los demás países. La Eurozona está a punto de estallar y la propia UE está en juego.

La democracia, la soberanía y la participación social son intolerables para las fuerzas y poderes que dominan la Unión Europea. Esto se ha hecho evidente con el rechazo a que el pueblo griego se pronunciara en referéndum, o al imponer, sin pasar por las urnas, gobiernos de banqueros en Grecia y en Italia.

Ha llegado el momento para las fuerzas del cambio de buscar una salida a la crisis. El Partido de la Izquierda Europea apoya las manifestaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Así mismo el PIE organiza el 30 y 31 de marzo una Cumbre Alternativa en Bruselas y hace un llamamiento a todos los hombres y mujeres progresistas a trabajar conjuntamente para hacer renacer una Europa democrática, social y medioambientalmente sostenible.

RECHAZO A LA AUSTERIDAD

Los retrocesos sociales en todos los países de la zona euro no son tan solo una injusticia intolerable sino un atentado a la dignidad de los pueblos. Son una solución errónea a la crisis porque conducen a la recesión económica. Por ello es absolutamente necesario revertir la tendencia actual: La prioridad no es la eliminación de la deuda. La prioridad es el desarrollo social, la creación de empleo, y el poner la riqueza al servicio de la sociedad, respetando siempre el medioambiente. La prioridad es: ¡eliminar el desempleo masivo, la inseguridad laboral y la pobreza!. ¡La austeridad no es la solución sino el problema!. ¡La prioridad es el empleo, la inversión pública y los servicios públicos!.


1) ROMPER LA DEPENDENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

Es de vital importancia romper la dependencia con los mercados financieros. Es posible oponerse a la máxima de “invertir más dinero para hacer más dinero”. Es posible crear dinero destinado a la inversión pública útil:
1. Imponiendo tasas a las transacciones financieras
2. Eliminado los paraísos fiscales
3. Luchando contra la especulación financiera

Adicionalmente, pueden darse pasos decisivos en cada país: profundas reformas fiscales y creación inmediata de sectores financieros públicos, aprovechando las estructuras públicas existentes.

De todos modos, la propuesta con mayor impacto estructural es: la transformación de los objetivos, y por tanto de los estatutos, del Banco Central Europeo (BCE). El BCE posee un poder casi ilimitado para crear moneda sin recurrir a los mercados financieros. Podría, por lo tanto, prestar dinero sin intereses a los Estados para financiar inversiones públicas destinadas a crear empleo y promover los servicios públicos. Con esta finalidad el Partido de la Izquierda Europea pide un amplio y masivo apoyo a la “Iniciativa Ciudadana Europea”.

Las inversiones financiadas a través del BCE tendrían un enorme impacto en la economía real. A largo plazo esas inversiones crearían riqueza. El dinero prestado por el BCE sería usado para inversiones públicas destinadas a crear empleo y riqueza útil. A la vez el Estado que recibiera este préstamo sería capaz de devolverlo en términos adecuados. La exigencia para transformar el BCE debe ser una causa común del pueblo europeo.

2) CONQUISTAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, DEFENDER LA SOBERANÍA POPULAR, PROMOVER LA DEMOCRACIA.

En nombre de la “gobernanza económica europea” los Estados están perdiendo su soberanía e independencia. La democracia es vista como un obstáculo para las “expectativas de los mercados”. Reagruparnos en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los ciudadanos es un objetivo estratégico para aquellos y aquellas que deseamos trabajar por un cambio real.

La relación entre los Estados miembros de la UE ha de basarse en el respeto mutuo y en la igualdad. La mayoría de los pueblos europeos desean aún vivir dentro de la Unión Europea, pero en una Unión Europea basada en la solidaridad y la igualdad de derechos para todos y todas.

La crisis tiene muchos peligros pero a la vez ofrece una oportunidad única para conquistar políticas mejores y más justas. Trabajemos juntos por un movimiento popular sin precedentes construido sobre ideas transformadoras. El Partido de la Izquierda Europea os llama para llevar a cabo este reto histórico.

¿QUÉ ES LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA?

Conscientes de la desafección creciente de la ciudadanía hacia la actual Unión Europea, los líderes europeos introdujeron la Iniciativa Ciudadana Europea en el Tratado de Lisboa. Este mecanismo no resuelve, claro está, el problema estructural de la UE de déficit democrático, pero permite que un grupo de un millón de ciudadanos y ciudadanas -en un marco estrictamente regulado- se dirijan directamente a la Comisión Europea para proponer nueva legislación.

El Partido de la Izquierda Europea ha decidido usar este instrumento a la ofensiva. Queremos dar la palabra a todos los ciudadanos y ciudadanas que desean liberar a sus países de la dictadura de los mercados financieros en favor de un desarrollo social y medioambiental, con un espíritu de solidaridad.

Nuestra propuesta: crear un Fondo Europeo de Desarrollo Social y Solidario. Este Fondo reemplazaría el existente Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que sólo sirve para aplicar medidas de austeridad contra la ciudadanía.

El Fondo sería una especie de Banco Europeo con el único objetivo de facilitar la inversión pública a favor de un desarrollo social y medioambiental, servicios públicos y crecimiento económico saneado. En resumen, todo lo que nuestros países necesitan urgentemente.

La financiación de este Fondo se nutriría de las tasaciones a las transacciones financieras y de los propios fondos de la UE, que prestaría el BCE a intereses muy reducidos. El dinero se prestaría con la condición de ser usado sólo para los fines descritos anteriormente.

Tras los repetidos fracasos de las "soluciones" de la Comisión Europea, el BCE y el Fondo Monetario Europeo, nuestra propuesta alternativa basada en el desarrollo social y la solidaridad empieza a abrirse camino.

¡No te quedes atrás, comparte con nosotros tus ideas y súmate a esta importante iniciativa!