Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Crida del PCC a la solidaritat internacional


PDF

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) ha promogut el comunicat que signen 260 entitats i personalitats que exigeixen la posada en llibertat dels dos joves estudiants catalans (Isma i Dani), un d'ells, Isma, militant de la CJC- Joventut Comunista del PCC, detinguts durant la Vaga General del 29 de març, convocada per les organitzacions sindicals contra la reforma laboral empresa pel Govern del Partit Popular. Els dos joves fa més de 15 dies que són a la presó. El PCC se suma a més a la concentració convocada per la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), el dissabte 14 d'abril a la Plaça de Catalunya de Barcelona. El PCC participarà en els actes de solidaritat amb Isma i Dani i reclamarà la llibertat d'aquests estudiants, com ja ho han fet Joan Josep Nuet, Secretari General del PCC i diputat del Congrés Espanyol pel grup parlamentari de l'Esquerra Plural, o com ho ha fet Willy Meyer, diputat del Parlament Europeu, membre del Grup de l'Esquerra Europea, dirigint-se a la Comissió Europea.


El Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) es dirigeix als partits comunistes germans perquè facin arribar la seva protesta a les autoritats espanyoles per l’injust empresonament dels dos estudiants, en una clara vulneració dels drets cívics. Per expressar la solidaritat amb els familiars i amics dels empresonats podeu fer-ho subscrivint la petició de llibertat a la següent pàgina:


http://llibertatestudiants29m.blogspot.com.es/

Llamamiento del PCC a la solidaridad internacional

PDF

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) ha promovido el comunicado que firman 260 entidades y personalidades que exigen la puesta en libertad de los dos jóvenes estudiantes catalanes (Isma y Dani), uno de ellos, Isma, militante de la CJC-Joventut Comunista del PCC, detenidos durante la Huelga General del 29 de marzo, convocada por las organizaciones sindicales contra la reforma laboral emprendida por el Gobierno del Partido Popular. Los dos jóvenes llevan más de 15 días en prisión. El PCC se suma además a la concentración convocada por la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), el sábado 14 de abril en la Plaça de Catalunya de Barcelona. El PCC participará en los actos de solidaridad con Ismael y Dani y reclamará la libertad de estos estudiantes, como ya lo han hecho Joan Josep Nuet, secretario general del PCC y diputado del Congreso Español por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, o como lo ha hecho Willy Meyer, diputado del Parlamento Europeo, miembro del Grupo de la Izquierda Europea, dirigiéndose a la Comisión Europea.

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) se dirige a los partidos comunistas hermanos para que hagan llegar su protesta a las autoridades españolas por el injusto encarcelamiento de los dos estudiantes, en una clara vulneración de los derechos cívicos. Para expresar la solidaridad con los familiares y amigos de los encarcelados pueden hacerlo suscribiendo la petición de libertad a la siguiente página:

http://llibertatestudiants29m.blogspot.com.es/

PCC appeal to international solidarity

PDF

The Catalonian Communist Party (PCC) has promoted the signing statement 260 organizations and individuals who demand the release of the two young students from Catalonia (Isma and Dani), one of them, Isma, a member of the CJC-Communist Youth from PCC, held during the General Strike of March 29th, organized by trade unions against labor reform launched by the Popular Party government. The two young men are for more than 15 days in jail. The PCC also adds to the concentration convened by the Federation of Neighborhood Associations of Barcelona (FAVB) on Saturday April 14 at the Catalonia Square in Barcelona. The PCC will participate in acts of solidarity with Isma and Dani and claim the freedom of these students, as they have done Joan Josep Nuet, General Secretary of the PCC and deputy of the Spanish Congress of the parliamentary group of the Plural Left, or as has made Willy Meyer MEP, member of the European Left, addressing the European Commission.


The Catalonian Communist Party (PCC) addresses the fraternal Communist Parties to make us your protest to the Spanish authorities for the unjust imprisonment of two students, a clear violation of civil rights. To express solidarity with the families and friends of inmates may do so by signing the petition for release to the next page:


http://llibertatestudiants29m.blogspot.com.es/

Appel du PCC à la solidarité internationale

PDF

Le Partit des Comunistes de la Catalogne (PCC) a promu avec d’autres collectivités la déclaration signée par 260 organisations et personnalités qui demandent la mise en liberté des deux jeunes étudiants catalans (Isma et Dani), dont l'un, Isma, est militant de la CJC-Jeunesse Comuniste du PCC, arrêtés lors de la Grève Générale du 29 Mars, organisée par les syndicats contre la réforme du travail lancé par le gouvernement du Parti Populaire (PP). Les deux jeunes ont dépensé plus de 15 jours en prison. Le PCC ajoute également à la concentration organisée par la Fédération des associations de Quartier de Barcelone (FAVB), le samedi Avril 14, à la Place de la Catalogne à Barcelone. Le PCC participera dans des actes de solidarité avec Isma et Dani et va réclamer la liberté de ces étudiants, comme ils l'ont fait déjà Joan Josep Nuet, Secrétaire Général du PCC et député du Congrès Espagnol par le groupe parlementaire de la Gauche plurielle, et l’eurodéputé Willy Meyer, membre de la gauche européenne en s’adressant vers la Commission européenne.
 

Le Partit des Comunistes de la Catalogne (PCC) s’adresse aux partis communistes fraternels pour les amener à faire leurs protestations aux autorités espagnoles pour l'emprisonnement injuste de ces deux étudiants, une violation claire des droits civils. Pour exprimer la solidarité avec les parents et les amis des prisonniers, vous pouvez le faire en signant la pétition pour la libération à la page suivante :

http://llibertatestudiants29m.blogspot.com.es/

Etiquetes de comentaris: , ,