Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


  Secretaria de Comunicació i Imatge
CCOO de Catalunya
premsa@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/

Dades de l'EPA: 67.000 persones ocupades menys i 61.500 noves persones aturades demostren que la Reforma Laboral és inútil per a crear ocupació i per a reduir l'atur

CCOO DENUNCIA QUE CATALUNYA LIDERA EL RÀNQUING DE CCAA AMB MAJOR CREIXEMENT DE L'ATUR I MAJOR CAIGUDA DE L'ACTIVITAT I L'OCUPACIÓ AQUEST PRIMER TRIMESTRE DE 2012

ATUR CATALUNYA/ESPANYA
Els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) pel primer trimestre de 2012 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 7,9% respecte el trimestre anterior, és a dir, hi ha 61.500 aturats i aturades més, deixant un total de 836.900 persones sense feina. La taxa d’atur a Catalunya, continua sent elevada i se situa en un 22,2%, 1,7 punts percentuals més que el trimestre anterior. Cal destacar que l’augment de l’atur el protagonitzen tant dones (30.500 dones aturades més que el trimestre anterior i un 8,6% més) com homes (31.000 homes i un 7,4% més. Respecte fa un any, l’atur ha augmentat en 109.300 persones, el que representa un increment del 15%. Això es tradueix en 41.300 homes i 67.900 dones més. Així doncs, la situació del nostre mercat de treball, continua sent preocupant sense mostra d’indicis de millora.

OCUPACIÓ
Respecte les dades de població ocupada, podem dir que per aquest primer trimestre de 2012 es redueix l’ocupació en -66.900 persones respecte el trimestre anterior. En aquest cas, l’ocupació a Catalunya ha disminuït en un -2,2% i a la resta de l’Estat, aquest mateix indicador decreix en un -2,1%. En termes interanuals, l’ocupació ha caigut, de manera accentuada, en -159.600 persones. La taxa d’ocupació pel primer trimestre de 2012 és d’un 48,7% a Catalunya i -1 punt percentual menys que el trimestre anterior.

SITUACIÓ PROVÍNCIES
L’anàlisi per províncies ens mostra com Girona registra la taxa d’atur més elevada amb un 26,4% pel primer trimestre de l’any, seguida de Tarragona (23,6%) i Barcelona (21,6%). Lleida, la darrera demarcació, a molta distància de la resta de províncies, se situa en un 18,8%.

CONTRACTACIÓ A ESPANYA
El primer trimestre de 2012, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit cau en -138.400 persones, i la temporal també es redueix en -279.600 persones assalariades menys que el trimestre anterior. Les dades que ofereix aquesta enquesta no ens permeten conèixer la temporalitat del mercat de treball català, i per tant, en aquest cas només podem analitzar la temporalitat a l’Estat Espanyol que se situa en una taxa del 23,8%.
Aquesta tendència després de tres mesos amb la nova reforma laboral en vigor, constata que aquesta no serveix per crear ocupació ni reduir l’atur.
 
En aquest escenari CCOO de Catalunya:

- denunciem que la Reforma Laboral, lluny de crear ocupació i reduir l’atur, fa caure el nombre de contractes, destrueix ocupació, desincentiva la recerca activa de feina i augmenta el nombre de persones sense feina.

- proposem una reforma fiscal que garanteixi un sistema just, solidari i redistributiu, així com la lluita contra el frau. Una reforma financera que permeti posar els mercats financers i bancaris al servei de l’economia productiva i generadora d’ocupació i no de l’especulació.

- considerem una prioritat el canvi cap a un model productiu basat en el valor afegit de la producció, la competitivitat de les empreses, la qualificació dels treballadors/es i l’ocupació de qualitat i amb drets.

- instem les Administracions a impulsar polítiques publiques i a invertir en serveis públics com a alternativa a les retallades injustes i indiscriminades que contrauen l’economia i impossibiliten la creació d’ocupació.

  
Per a més informació:
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 d’abril de 2012