Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.





Dear comrades,


On behalf of the Catalonian Communist Party I want to congratulate you on the electoral success achieved by them in Sunday's election May 6th.

This is the result of your action policy designed to provide answers to the grave situation for the Greek people.

We want to share your satisfaction at a key moment for the left in Greece and also in Europe and to ncourage the rest of the people to fight in the direction of another Europe, the peoples Europe.

We hope that the outcome of Syriza will also be reflected in the European neoliberal policies that put human beings first, and not the markets and banks.

Congratulations comrades,

Joan Josep Nuet i Pujals 
General Secretary 
PARTIT DELS I LES COMUNISTES DE CATALUNYA (PCC)






 En nombre del Partit dels i les Comunistes de Catalunya queremos felicitarles por el éxito electoral que han obtenido en  las elecciones del domingo 6 de mayo.

Este resultado  es consecuencia  de vuestra  acción política dirigida a dar respuestas a la grave situación que padece el pueblo griego..

Queremos compartir vuestra satisfacción en un momento clave para la izquierda en Grecia y tambien en Europa y que anime al resto de los pueblos a combatir  en la dirección de  otra Europa, la de los pueblos.

Esperamos que el resultado de Syriza  tendrá también un reflejo en la políticas neoliberales europeas  que pongan al ser humano lo primero, y no a los mercados y a los bancos.



Joan Josep Nuet i Pujals 
Secretario General 
PARTIT DELS I LES COMUNISTES DE CATALUNYA (PCC)





Benvolguts camarades,

En nom del
 Partit dels i les Comunistes de Catalunya us volem felicitar per l'èxit electoral que heu obtingut en les eleccions de diumenge 6 de maig.

Aquest resultat és conseqüència de la vostra acció política dirigida a donar respostes a la greu situació que pateix el poble grec.

Volem compartir la vostra satisfacció en un moment clau per a l'esquerra a Grècia i també a Europa i que això animi la resta dels pobles a combatre en la direcció d'una altra Europa, la dels pobles.

Esperem que el resultat de Syriza tindrà també un reflex en les polítiques neoliberals europees que posin l'ésser humà el primer, i no els mercats i els bancs.

Felicitats camarades,


Joan Josep Nuet
Secretari General del PCC