Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.
Vull expressar la meva felicitació personal i la del meu Partit pels magnífics resultats obtinguts en els últims comicis, desitjant que l’avenç de les esquerres a Grècia tingui també un impacte polític important en el mapa europeu per tal de redreçar les polítiques d’austeritat cap a altres de creixement, renegociar els deutes i recuperar aquelles conquestes que formen part de l’Estat del Benestar.
Estic segur que el xantatge i la pressió antidemocràtica a què s’ha sotmès al poble grec des de les institucions europees i internacionals com l’FMI, el BM, el BCE i la majoria dels governs de la UE, i la instrumentalització partidària dels mitjans de comunicació han estat elements claus per condicionar el vot cap a les formacions de l’esquerra grega i en especial a Syriza, que ha tingut un important creixement.

Reitero el meu reconeixement i el del Partit dels i les Comunistes de Catalunya al treball que esteu realitzant, en el camí d’evitar més patiment al Poble Grec.

Rebeu una cordial salutació,


Joan Josep Nuet i Pujals
Secretari General
Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)Dear friends,
I extend my personal congratulations and from my Party for your excellent results
obtained in the last election, hoping that the advance of the left in Greece also has
an important political impact on the European map in order to redirect the austerity
policies to other growth, renegotiate debts and regain those achievements that are
part of the welfare state.

I am sure that the undemocratic blackmail and pressure has been submitted to the

Greek people from the European and international institutions like the IMF, the World Bank, the ECB and the majority of EU governments and the instrumentalization of the media have been key elements to condition the vote for the Greek left formations and especially Syriza, which has had a significant growth.

I reiterate my appreciation and that of Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) to work you are doing on the road to avoid further suffering to the Greek people.

Receive a warm greeting,

Joan Josep Nuet i Pujals
General Secretary
Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)


Quiero expresar mi felicitación personal y la de mi Partido por los magníficos resultados obtenidos en los últimos comicios, deseando que el avance de las izquierdas en Grecia tenga también un impacto político importante en el mapa europeo con el fin de reconducir las políticas de austeridad hacia otras de crecimiento, renegociar las deudas y recuperar aquellas conquistas que forman parte del Estado del Bienestar.

Estoy seguro de que el chantaje y la presión antidemocrática a que se ha sometido al pueblo griego desde las instituciones europeas e internacionales como el FMI, el BM, el BCE y la mayoría de los gobiernos de la UE, y la instrumentalización partidaria de los medios de comunicación han sido elementos claves para condicionar el voto hacia las formaciones de la izquierda griega y en especial a Syriza, que ha tenido un importante crecimiento.

Reitero mi reconocimiento y el del Partit dels i les Comunistes de Catalunya al trabajo que estáis realizando, en el camino de evitar más sufrimiento al pueblo Griego.

Recibid un cordial saludo,


Joan Josep Nuet i Pujals
Secretario General
Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)