Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Comunicat d’EUiA Salut

Arran del proper judici el dia 27 de setembre contra els editors de la revista cafeambllet.com per les denúncies fetes per aquesta sobre diverses pressumptes males pràctiques i corrupcions, volem manifestar:
*El sistema sanitari català actualment es troba amenaçat en les dimensions de qualitat i universalitat per les retallades pressupostàries practicades pels govern de CiU i per la proposta de canvi de model d’un sistema nacional de salut universal a un basat en un model se seguretat social / cotització del PP. Aquestes amenaces són produïdes per una concepció ideològica de les forces conservadores que la protecció de la salut no és un dret de ciutadania i per la voluntat de sectors econòmics privats que les acompanyen (tant de l’assegurament privat sanitari com dels centres d’atenció privats) de convertir parts de la sanitat pública en àmbits de negoci i lucre. I estan utilitzant la crisi econòmica i fiscal com a pretext per al desmontatge del sistema públic de sanitat. No deixen d’invertir en sanitat pública per a estalviar, sinó que estalvien per tal de no haver d’invertir en sanitat pública.

*En aquest marc s’hi solapen alguns problemes que afecten amb certa especificat al model sanitari català:
  • La difuminació de les necessàries separacions entre l’esfera pública i privada, la manca de transparència  (especialment en les relacions de compra –des del sector públic- amb la provisió –sector concertat).
  • Les portes rotatòries de professionals amb altes responsabilitats entre el sector públic i privat.

Aquests fets faciliten l’aparició de pràctiques corruptes (i de corruptors i corrumputs), l’aparició de petits grups que s’aprofiten per al lucre privat de la seva posició i alhora en dificulten la prevenció, detecció, vigilància, aïllament, eradicació i persecució.
 
*Per això celebrem la constitució al Parlament de “la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses”. Creiem que els treballs d’aquesta Comissió han de contribuir a clarificar responsabilitats, aportar transparència al sistema i alhora proposar mecanismes que dificultin les males pràctiques, els casos de corrupció i els abusos de posició dominant o privilegiada d’alguns actors privats. Creiem que aquesta comissió és un bon marc per escatir, entre altres, les responsabilitats polítiques i penals dels assumptes destapats per la publicació cafèambllet.

*Fins a l’actualitat, la investigació de presumptes irregularitats i corrupcions al voltant del sistema sanitari català s’ha realitzat massa vegades per l’impuls  voluntarista de professionals del món del periodisme, usuaris i personal sanitari que les ha viscut en primera persona, amb les limitacions que això suposa. Els mecanismes de prevenció i control intern no han funcionat suficientment bé i investigacions d’òrgans com la Sindicatura de Comptes s’han vist dificultades quan han pretès aprofundir-hi.

*En aquests moments en què és una necessitat i una demanda popular aportar transparència sobre el funcionament del sistema sanitari català i els fluxos de recursos dins d’aquest, és moment de felicitar  i mostrar el suport a totes les persones que han lluitat i lluiten per un sistema sanitari públic, universal  i de qualitat i han dedicat els seus esforços a investigar-ne males praxis que el desvirtuaven.

*Creiem que la denúncia contra els editors de la revista cafèambllet.com respon a un intent de judicialitzar i intimidar perquè no segueixin amb les investigacions realitzades que han permès posar sobre la taula algunes pràctiques a eradicar del nostre sistema sanitari. I alhora a un intent d’ofegar econòmicament a aquesta publicació.

Per tot això volem expressar la nostra solidaritat amb la tasca realitzada per aquesta revista i els seus col·laboradors. Entenem que la llibertat d’expressió, investigació i denúncia es veuen compromeses pel judici a que se’ls sotmetrà.

Donem suport a la concentració de suport convocada el proper dia 27 de setembre a les 9.30 hores i a les portes de la Ciutat de la Justícia.

EUiA Salut

21 de setembre de 2012