Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


 El  Govern de Rajoy ha d'escoltar al poble!: Comunicat del Partit de la Esquerra Europea.


Espanya: El Govern Rajoy ha d'escoltar  al poble ! 

La rabia puja  a Espanya i està justificada. La taxa d'atur del 25%,  arriba a 52.7% entre els joves. La pressió dels mercats financers continua: la taxa d'endeutament a 10 anys  va passar  el dimecres per sobre del 6%. I el govern es plega  els requeriments dels bancs i la Comissió Europea. Aquest és un any d'austeritat que Mariano Rajoy ha presentat avui, amb 39 milions d'euros de retallades pressupostàries per 2013.  

No  sorprengui que els ciutadans espanyols es reuneixen per denunciar una democràcia "confiscada", tema "als mercats financers". En lloc d'aflamar el foc per la repressió i la criminalització dels moviments socials, govern de Rajoy  deu escoltar  als espanyols que pateixen.   

El Partit  de l'Esquerra Europea condemna la violència i desproporció de les forces de policia desplegats contra l'iniciativa simbòlica del 25/S "Toma el congreso".  

Afortunadament a Espanya, hi han forces que escolten la seva gent i promouen una alternativa social, econòmica i ecològica  basada en  una regeneració de la vida política. El PEE  reafirma el seu suport a Izquierda Unida (IU) al Partit Comunista de Espanya (PCE) i Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) a Catalunya, així com a la seva proposta per a un referèndum sobre les retallades de pressupost.  

Partit de la Esquerra Europea 
27 de setembre de 2012Espagne : Le gouvernement Rajoy doit écouter le peuple

La colère monte en Espagne et c'est justifié. Le taux de chômage de 25% , atteint les 52,7% chez les jeunes. Les pressions des marchés financiers continuent : le taux d'emprunt à 10 ans est repassé mercredi au dessus de la barre des 6%. Et le gouvernement se plie aux injonctions des banques et de la commission européenne. C'est une année d'austérité que Mariano Rajoy présente aujourd'hui, avec 39 milliards d'euros de coupes budgétaires pour 2013.

Il ne faut pas s'étonner que les citoyens espagnols se rassemblent pour dénoncer une démocratie "confisquée", assujettie "aux marchés financiers". Au lieu d'attiser le feu par la répression et la criminalisation des mouvements sociaux, le gouvernement Rajoy doit écouter le peuple espagnol qui souffre.

Le Parti de la gauche européenne dénonce les violences et la disproportion des forces policières déployées contre l'initiative hautement symbolique du 25S « Toma el congreso ».

Heureusement qu'en Espagne, il y a des forces qui écoutent leur peuple et prônent une alternative sociale, économique et écologique basée sur une « régénération » de la vie politique. Le PGE réaffirme son soutien à Izquierda Unida (IU), au Parti communiste d'Espagne (PCE) et à Esquerra unida i alternativa (EUiA) en Catalogne, ainsi qu'à leur proposition de référendum sur les coupes budgétaires.

Parti de la gauche européenne
27 septembre 2012