Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.
XIX Congrés del Partit Comunista Portuguès, alguns apunts.        Democràcia i Socialisme. Els valors d'abril al futur de Portugal.
El XIX Congrés del PCP es va celebrar al Poliesportiu de la ciutat d'Almada, sisena ciutat de Portugal i governada pel PCP. El fet de celebrar el Congrés en un Poliesportiu indica ja la seva caracterització, com ja va passar en l'anterior (es va fer en una plaça de toros, reconvertida en Pavelló). Es tracta d'un Congrés obert en el qual, juntament amb els 1.241 delegats presents, hi havia a les tribunes altres centenars de militants atents a les intervencions dels ponents. Un 56,6% dels delegats eren obrers o empleats, el 30% del Congrés el componien dones i el 70% homes, i la mitjana d'edat era de 48 anys.

18.213 militants han participat a les 1.257 reunions per discutir els materials, més de 60.000 afiliats al PCP, dels quals 5.800 han ingressat des de l'anterior Congrés.

Les tesis del Projecte de Resolució Política tracten de la crisi del capitalisme, la lluita dels treballadors i els pobles i l'alternativa al socialisme, la situació internacional i la ruptura amb la política de la dreta, desenvolupar la lluita de masses, construir l'alternativa , el Partit. Quatre blocs que Jerónimo de Sousa, secretari general del PCP, va resumir en la seva intervenció d'obertura del Congrés el 30 de novembre.

En aquesta intervenció, Jerónimo de Sousa caracteritza la situació internacional com un aprofundiment de la crisi estructural del capitalisme associada a una violenta ofensiva que pretén liquidar les conquestes i drets aconseguits al llarg del segle XX. S'ha generat una forta resistència i lluita dels treballadors i pobles de tots els continents i es tracta d'una situació contradictòria, complexa i inestable, on coexisteixen grans perills d'involució de la Civilització amb possibilitats de transformació progressista i revolucionària. La crisi cíclica del capitalisme, iniciada el 2007, segueix sense perspectives d'acabar, una crisi que ha exacerbat l'especulació financera a límits mai vistos, que està aguditzant les disputes i contradiccions entre les grans potències, en què s'utilitza la crisi per accelerar la concentració i centralització dels capitals per destruir drets i conquestes socials, i significa l'atac als sistemes públics de Salut, Ensenyament i Seguretat Social, la privatització de les funcions socials de l'Estat i el lliurament de les grans empreses estratègiques de l'Estat al Gran Capital, només a instàncies de l'OCDE, FMI, BM, OMC o la Unió Europea, que les imposen amb sofisticats programes d'ajust estructural. Una crisi que tendeix també a alimentar tendències racistes, feixistes i anticomunistes.

Va afirmar que la responsabilitat d'aquesta situació té còmplices a Portugal: dos governs del Partit Socialista i l'actual del PSD/CDS-PP. Han alternat polítiques de severa austeritat i ajustos, d'alienació del patrimoni del país i la sobirania nacional.

L'assumpció per part de les dues formacions de les imposicions i els pressupostos europeus ja definien quines mesures econòmiques i socials s'havien de traslladar a Portugal. L'acord del PS amb el PSD i CDS del Programa d'Assistència Financera suposa un Pacte d'Agressió contra el poble i els interessos nacionals i el lliurament de les destinacions del país a interessos estrangers de la troica FMI / EU / BCE.

D'altra banda, va denunciar que el desmantellament de les conquestes econòmiques i socials s'accelera. La pròpia legalitat constitucional pateix els atacs més brutals. Avui dia el govern portuguès està anunciant la "refundació" de l'Estat que inclou la liquidació de les seves funcions socials, la privatització d'àrees i serveis de l'Estat, reduint l'administració pública a aspectes residuals. Aquesta aspiració del Govern posa en perill institucions com la Justícia, que segueix degradant-se, ataca el paper que atorga la Constitució a les Forces Armades sorgides del 25 d'abril, pretén limitar les competències de les regions i els municipis. Una ofensiva que té en els mitjans de comunicació social el seu principal valedor.

El rumb pres per la UE, més que resoldre els problemes dels pobles l’està agreujant. Les actuals propostes i debats al voltant del concepte "més Europa per sortir de la crisi", són idèntiques a les polítiques d'austeritat, per més que els ideòlegs del neoliberalisme i les forces que es reclamen d'un europeisme d'esquerra ho vulguin eludir.

El PCP afirma la seva defensa de la Constitució de la República Portuguesa, rebutja una integració europea que es caracteritza per la submissió i el condicionament del desenvolupament de Portugal.

El PCP col·loca la necessitat d'una política patriòtica i d'esquerra com a tasca prioritària en el combat contra la crisi econòmica i social. També recuperar el país de la submissió i la dependència, recuperar per al país els seus recursos, les seves empreses estratègiques, el seu dret al creixement econòmic i al desenvolupament; tornar als treballadors els seus salaris i drets socials. En definitiva, una política al servei del poble que exigeix
​​la derrota d'aquest govern i la seva dimissió.

Una dimissió i eleccions anticipades que són necessàries per interrompre el camí al desastre al qual estan portant al país. L'alternativa és possible i sortirà del reforçament del PCP i de la seva influència política, social i electoral.

En el transcurs del XVIII al XIX Congrés del PCP hi ha un element fonamental: la lluita de masses, el seu paper, el seu desenvolupament, la seva amplitud. S'ha desenvolupat la lluita dels treballadors en la qual la CGTP-IN assumeix un paper central. Expressions d'aquesta lluita han estat les mobilitzacions del 12 de novembre del 2011, dels treballadors de l'Administració pública, la dels transports i comunicacions el 27 d'abril, dels mestres i mestres el 19 de gener del 2011, del sector tèxtil de la cultura, dels infermers i infermeres, les marxes contra l'atur, les marxes promogudes per les associacions professionals de militars. I, com a culminació, la del 14 de novembre del 2012, convocada, diu Jerónimo de Sousa, "a contra vent i marea, contra les forces anti-vaga".

L'afirmació de les característiques i la naturalesa de CGTP i del moviment sindical de classe són claus per als interessos dels treballadors. El moviment obrer és una força bàsica i essencial per a la democràcia portuguesa. El seu enfortiment i intervenció en la vida nacional és la més sòlida garantia perquè Portugal torni al camí del progrés, de la justícia social, de llibertat i democràcia tenint com a referència els valors d'Abril.

Però, al costat del moviment obrer, altres grans moviments socials de masses integren un ampli front antimonopolista i representen cada un per si sol i en conjunt una força amb profunda influència.

Els petits i mitjans agricultors, els intel·lectuals i quadres tècnics, les noves promocions de docents, investigadors, periodistes, arquitectes, psicòlegs, becaris, treballadors de l'espectacle, entre d'altres, es van incorporant a la resposta contra l'explotació i la degradació de les seves carreres professionals.

I al costat del PCP hi ha la Joventut Comunista Portuguesa que, davant d'una profunda ofensiva ideològica, ha de reforçar la seva presència en el moviment juvenil i estudiantil, a les escoles i les universitats; així com el Moviment de Dones organitzat en el treball i en el moviment sindical i en els moviments unitaris en la defensa dels valors i drets de les dones.

Arran d'aquesta situació que viu Portugal han sorgit recentment moviments "inorgànics" amb expressions i propòsits diferenciats. Els mitjans de comunicació procuren desviar i diluir aquesta indignació contra el Govern i els partits de dreta intentant amagar els veritables beneficiaris d'aquesta política, que no són altres que el capital financer i els grups econòmics. Però el que és rellevant és que en molts d'ells està despertant una nova consciència de qui són els veritables responsables d'aquesta catàstrofe. Des del respecte a la seva autonomia cal treballar perquè conflueixin en la lluita més general del poble portuguès.

Sousa va explicar que el programa del Partit assenyala els objectius superiors en el socialisme i el comunisme i una estratègia per al moment històric actual: una democràcia avançada, els valors d'abril són el futur de Portugal.

Per això el programa ha estat actualitzat.

El terme Democràcia Avançada sorgeix de la continuïtat històrica del Programa de la Revolució Democràtica i Nacional, dels ideals i conquestes del que va suposar la Revolució d'abril. Els valors d'Abril contribueixen a assenyalar el procés cap a una democràcia avançada, cap al socialisme.

El PCP és un partit de fermes conviccions ideològiques, patriòtic, lligat al seu poble i a la seva terra. Un partit que, no per això, oblida els seus deures internacionalistes.

El reforçament del Partit és tasca permanent i prioritària. Cal valorar el treball de la militància, que és la principal font de capacitat i intervenció del Partit. La força del Partit està determinada per l'activitat dels seus membres, com més activitat, com més acció, més fort és el Partit.

És indispensable prosseguir l'afirmació d'unitat, cohesió i disciplina, prevenint i combatent pràctiques que desmobilitzen i debiliten, així com estimular la participació de la militància. La crítica i l'autocrítica, les responsabilitats individuals, el treball i direcció col·lectiva constitueixen elements integrants de l'estil propi del Partit.

Els obrers i empleats continuaran sent majoria en el Comitè Central, en el marc d'una renovació i rejoveniment que asseguri la combinació adequada entre quadres experimentats i quadres joves.

En el Comitè Central i els seus organismes estan situades exigències d'una sòlida direcció col·lectiva, que correspon a les necessitats del Partit, l'enfortiment de la seva unitat, cohesió i la seva capacitat de resposta als complexos problemes imposats per la lluita social, política i ideològica.

L'organització i l'estructura del Partit són aspectes centrals a treballar. Aprofundir en les organitzacions locals i les més properes als treballadors, a les empreses. No descuidar l'atenció a les tasques financeres.

Finalment, al Congrés hi van assistir 60 delegacions de Partits Comunistes i progressistes. Van intervenir al plenari del Congrés els representants del Partit Comunista de Cuba i de Veneçuela, la delegació de Palestina, amb tres organitzacions, i el Front Revolucionari per a la Independència de Timor Oriental.


Ceferino Alonso Alonso 
Delegat internacional al XIX Congrés del PCP

XIX Congreso del Partido Comunista Portugués, algunos apuntes.


Democracia y Socialismo. Los valores de Abril en el futuro de Portugal.

El XIX Congreso del PCP se celebró en el Polideportivo de la ciudad de Almada, sexta ciudad de Portugal y gobernada por el PCP.  El hecho de celebrar el Congreso en un  Polideportivo indica  ya su caracterización, como ya sucedió en el anterior (se hizo en una  plaza de toros, reconvertida en Pabellón). Se trata de un Congreso abierto en el que, junto a los 1.241 delegados presentes, se encontraban en las tribunas otros cientos de militantes atentos a las intervenciones de los ponentes. Un 56,6 % de los delegados eran obreros o empleados; el 30 %  del Congreso lo componían  mujeres y el 70 % hombres, y la media de edad era de 48 años. 
18.213 militantes han participado en las 1.257 reuniones para discutir los materiales, más de 60.000 afiliados al PCP, de los que 5.800 han ingresado desde el anterior Congreso.
Las tesis del  Proyecto de Resolución Política tratan de  la crisis del capitalismo, la lucha de los trabajadores y los pueblos y la alternativa al socialismo; la situación internacional y la ruptura con la política de la derecha; desarrollar la lucha de masas, construir  la alternativa; el Partido. Cuatro bloques que Jerónimo de Sousa, Secretario General del PCP, resumió en su intervención de apertura del Congreso el 30 de noviembre.
En dicha intervención, Jerónimo de Sousa  caracteriza la situación internacional como una profundización de la crisis estructural del capitalismo asociada a una violenta ofensiva que pretende liquidar las conquistas y derechos alcanzados a lo largo del siglo XX. Se ha generado  una fuerte resistencia y lucha de los trabajadores y Pueblos de todos los continentes y se trata de una situación contradictoria, compleja e inestable, donde coexisten grandes peligros de involución de la Civilización con posibilidades de transformación progresista y revolucionaria. La crisis cíclica del capitalismo, iniciada en 2007, sigue sin perspectivas de terminar, una crisis que ha exacerbado la especulación financiera a límites nunca vistos, que está  agudizando las disputas y  contradicciones entre las grandes potencias, en que se utiliza la crisis para acelerar la concentración y centralización de los capitales, para destruir derechos y conquistas sociales, y significa el ataque a los sistemas públicos de Salud, Enseñanza y Seguridad Social, la privatización de las funciones sociales del Estado y la entrega  de las grandes empresas estratégicas del Estado al Gran Capital; todo ello a instancias de la OCDE, FMI, BM, OMC o la Unión Europea, que las imponen con sofisticados programas de ajuste estructural. Una crisis que tiende también a alimentar tendencias racistas, fascistas i anticomunistas.
Afirmó que la responsabilidad de esa situación tiene cómplices en Portugal: dos Gobiernos del Partido Socialista y el actual del PSD/CDS-PP. Han simultaneado políticas de severa austeridad y ajustes, de alienación del patrimonio del país y la soberanía nacional. La asunción por parte de ambas  formaciones de las imposiciones  y los presupuestos europeos ya definían qué medidas económicas y sociales debían trasladarse a Portugal. El acuerdo del PS con el PSD y CDS del Programa de Asistencia Financiera supone un Pacto de Agresión contra el pueblo y los intereses nacionales y la entrega de los destinos del país a intereses extranjeros de la troika FMI/EU/BCE.
Por otro lado, denunció  que el desmantelamiento de las conquistas  económicas y sociales  se acelera. La propia legalidad constitucional sufre los ataques más brutales. Hoy día el gobierno portugués viene anunciando la “refundación” del Estado que incluye la liquidación de sus funciones sociales, la privatización de áreas y servicios del Estado, reduciendo la administración pública a aspectos residuales. Esta aspiración del Gobierno pone en peligro instituciones como la Justicia, que sigue degradándose, ataca el papel que otorga la Constitución a las Fuerzas Armadas  surgidas del 25 de abril, pretende  limitar las competencias de las regiones y los municipios. Una ofensiva que tiene en los medios de comunicación social a su principal valedor.
El rumbo tomado por la UE, más que resolver los problemas de los pueblos está agravándolos. Las actuales propuestas y debates en torno al concepto “más Europa para salir de la crisis”, son idénticas a las políticas de austeridad, por más que los ideólogos del neoliberalismo y las fuerzas que se reclaman de un europeísmo de izquierda quieran eludir.
El PCP afirma su defensa de la Constitución de la República Portuguesa, rechaza una integración europea que se caracteriza por la sumisión y el condicionamiento del  desarrollo de Portugal.
El PCP coloca la necesidad de una política patriótica y de izquierda como tarea prioritaria en el combate contra la crisis económica y social. También recuperar al país de la sumisión y la dependencia, recuperar para el país sus recursos, sus empresas estratégicas, su derecho al crecimiento económico y al desarrollo; devolver a los trabajadores sus salarios y derechos sociales. En definitiva, una política al servicio del pueblo que exige la derrota de este gobierno y su dimisión.
Una dimisión y elecciones anticipadas  que son necesarias para interrumpir el camino al desastre al que están llevando al país. La alternativa es posible y saldrá del reforzamiento del PCP y de su influencia política, social y electoral.  
En el transcurso del XVIII al XIX Congreso del PCP hay un elemento fundamental: la lucha de masas, su papel, su desarrollo, su amplitud. Se ha desarrollado la lucha de los trabajadores en la que la CGTP-IN asume un papel central. Expresiones de esta lucha han sido las movilizaciones del 12 de noviembre de 2011, de los trabajadores de la Administración pública, la de los transportes y comunicaciones el 27 de abril, de los maestros y maestras el 19 de enero de 2011, del sector textil de la cultura, de los enfermeros y enfermeras, las marchas contra el desempleo, las marchas promovidas por las asociaciones profesionales de militares. Y, como culminación, la del 14 de noviembre de 2012, convocada, dice Jerónimo, “contra viento y marea, contra las fuerzas anti-huelga”.
La afirmación de las características y la naturaleza de CGTP y del movimiento sindical de clase son claves para los intereses de los trabajadores. El movimiento obrero es una fuerza básica y esencial para la democracia portuguesa. Su reforzamiento e intervención en la vida nacional es la más solida garantía para que Portugal vuelva al camino del progreso, de la justicia social, de libertad y democracia teniendo como referencia los valores de Abril.
Pero, al lado del movimiento obrero, otros grandes movimientos sociales de masas integran un amplio frente antimonopolista y representan cada uno por sí solo y en conjunto una fuerza con profunda influencia. 
Los pequeños y medianos agricultores, los intelectuales y cuadros técnicos, las nuevas promociones de docentes, investigadores, periodistas, arquitectos, psicólogos, becarios, trabajadores del espectáculo, entre otros, se van incorporando a la respuesta contra la explotación y la degradación de sus carreras profesionales.
Y junto al PCP está la Juventud Comunista Portuguesa que, ante una profunda ofensiva ideológica, debe reforzar su presencia en el movimiento juvenil y estudiantil, en las escuelas y las universidades; así como el Movimiento de Mujeres organizado en el  trabajo y en el movimiento sindical  y en los movimientos unitarios en la defensa de los valores y derechos de las mujeres.
A raíz de esta situación que vive Portugal, han surgido recientemente  movimientos “inorgánicos” con expresiones y propósitos diferenciados. Los medios de comunicación procuran desviar i diluir esa indignación contra el Gobierno y los partidos de derecha tratando de esconder a los verdaderos beneficiarios de esta política, que no son otros que el capital financiero y los grupos económicos. Pero lo que es relevante es que en muchos de ellos está despertando una nueva conciencia de quienes son los verdaderos responsables de esta catástrofe. Desde el respeto a su autonomía hay que trabajar para que confluyan en la lucha más general del pueblo portugués.
Sousa explicó que el Programa del Partido señala los objetivos superiores en el socialismo y el comunismo y una estrategia para el momento histórico actual: una democracia avanzada, los valores de Abril son el futuro de Portugal.
Para ello el Programa ha sido actualizado. 
El término Democracia Avanzada surge de la continuidad histórica del Programa de la Revolución Democrática y Nacional, de los ideales y conquistas de lo que supuso la Revolución de abril. Los valores de Abril contribuyen a señalar el proceso hacia una democracia avanzada, hacia el socialismo.
El PCP es un partido de firmes convicciones ideológicas, patriótico, ligado a su pueblo y a su tierra. Un partido que, no por ello,  olvida sus deberes internacionalistas.
El reforzamiento del Partido es tarea permanente y prioritaria. Hay que valorar el trabajo de la militancia, que es la principal fuente de capacidad e intervención del Partido. La fuerza del Partido viene determinada por la actividad de sus miembros, cuanta más actividad, cuanta más acción, más fuerte es el Partido.
Es indispensable proseguir la afirmación de unidad, cohesión y disciplina, previniendo y combatiendo prácticas que desmovilizan y debilitan, así como estimular la participación de la militancia. La crítica y la autocrítica, las responsabilidades individuales, el trabajo y dirección colectiva constituyen elementos integrantes del estilo propio del Partido.
Los obreros y empleados continuarán siendo mayoría en el Comité Central, en el marco de una renovación y rejuvenecimiento que asegure la combinación adecuada entre cuadros experimentados y cuadros jóvenes. 
En el Comité Central y sus organismos están situadas exigencias de una sólida dirección colectiva, que corresponde a las necesidades del Partido, el fortalecimiento de su unidad, cohesión y su capacidad de respuesta a los complejos problemas impuestos por la lucha social, política e ideológica.
La organización y la estructura del Partido son aspectos centrales a trabajar. Profundizar en las organizaciones locales y las más próximas a los trabajadores, en las empresas. No descuidar la atención a las tareas financieras.
Finalmente, al Congreso asistieron 60 delegaciones de Partidos Comunistas y progresistas. Intervinieron en el plenario del Congreso los representantes del Partido Comunista de Cuba y de Venezuela, la delegación de Palestina, con tres organizaciones, y el Frente Revolucionario para la Independencia  de Timor Oriental.

 


Ceferino Alonso Alonso 
Delegado internacional al XIX Congreso del PCP