Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


En el CC del PCC del 10 de juliol del 2010 es va acordar abordar la Unitat dels i les Comunistes a Catalunya com a “concepte multiplicador”, posant especial èmfasi en la possibilitat d’incorporar als comunistes no organitzats en partits polítics.

Els compromisos de diàleg i de “perspectives de col•laboració” amb d’altres comunistes a que ens vam comprometre necessiten en aquest moment donar un salt qualitatiu ja que és difícil entendre que puguem avançar en l’ambiciós compromís d’unitat dels treballadors i treballadores i d’unitat de les esquerres, a que estem compromesos, sense reforçar la unitat dels i les comunistes en un nou i gran Partit Comunista a Catalunya.

En el darrer Comitè Executiu del 14 de febrer i d’acord amb el mandat del Comitè Central del 12 de gener de 2013 es proposa i s’aprova la Comissió de Treball d’Unitat Comunista.

La Comissió de Treball queda composada per Celestino Sánchez, que serà el coordinador de la Comissió, Rosa Bofill, Ceferino Alonso, David Moreno, Lluis Juberias, Irene Aldalbert, Jordi López, Adelina Escandell i Salva Torres, i la participació quan es cregui convenient de Joan Josep Nuet, Secretari General del PCC.

Traducció al castellà


Hay que dar un impulso a la unidad comunista. Constituida la Comisión de Unidad Comunista del PCC.

En el CC del PCC del 10 de julio del 2010 se acordó abordar la Unidad de los y las Comunistas en Cataluña como “concepto multiplicador”, poniendo especial enfasi en la posibilidad de incorporar a los comunistas no organizados en partidos políticos.

Los compromisos de diálogo y de “perspectivas de col•laboració” con otros comunistas a que nos comprometimos necesitan en este momento dar un salto cualitativo puesto que es difícil entender que podamos avanzar en el ambicioso compromiso de unidad de los trabajadores y trabajadoras y de unidad de las izquierdas, a que estamos comprometidos, sin reforzar la unidad de los y las comunistas en un nuevo y gran Partido Comunista en Cataluña.

En el último Comité Ejecutivo del 14 de febrero y de acuerdo con el mandato del Comité Central del 12 de enero de 2013 se propone y se aprueba la Comisión de Trabajo de Unidad Comunista.

La Comisión de Trabajo queda composada por Celestino Sánchez, que será el coordinador de la Comisión, Rosa Bofill, Ceferino Alonso, David Moreno, Lluis Juberias, Irene Aldalbert, Jordi López, Adelina Escandell y Salva Torres, y la participación cuando se crea conveniente de Joan Josep Nuet, Secretario General del PCC.