Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Cerca de 900.000 personas se encuentran sin empleo en Catalunya y más de 2,2 millones están por debajo del umbral de pobreza. En noviembre de este año el 70% de personas sin empleo registradas habrán agotado las prestaciones de desempleo contributivas y subsidios. Mientras, una minoría de grandes empresarios, multinacionales y banqueros se enriquecen a nuestra costa acrecentando la desigualdad.

Esa élite de ricos y especuladores se beneficia de las políticas de ajuste y austeridad que aplican los gobiernos, de las contrarreformas laborales que permiten despedir más fácil, barato y bajar los salarios, de los recortes de derechos sociales y de la privatización de recursos públicos a precio de saldo.

A su vez, los gobiernos engrasan el ejercicio del poder tolerando la corrupción y el fraude fiscal de los ricos. Estas prácticas indignantes son de sobra conocidas. Para garantizar su impunidad los gobiernos no dudan en aplicar indultos y amnistías fiscales…

Las personas sin empleo somos víctimas de esta alianza formada por los ricos, los grandes defraudadores y los gobiernos corruptos que aplican servilmente las políticas de austeridad dictadas por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI).

¡Es hora de decir basta y movilizarnos en defensa de nuestra dignidad, por el derecho al trabajo, por la reducción de la jornada laboral sin disminución del salario, para recuperar nuestros derechos sociales y ciudadanos, por el futuro de nuestros hijos e hijas!

El 28 de febrero saldremos en Marcha desde la Pl. de la Vila de Sant Vicenç dels Horts a las 9h., haremos paradas en el Consell Comarcal de St. Feliu a las 11h., Pl. de Catalunya de Cornellà de 13 a 14h., l’Hospitalet, Can Batlló a las 16h., Pl. de Sants a las 16:30h., Pla de Palau a las 18:30h, y finalizaremos en el Parlament de Catalunya donde haremos entrega de nuestra carta de reivindicaciones.

Llamamos a las personas sin empleo, colectivos en lucha, a la ciudadanía solidaria a participar en esta Marcha y alzar nuestra voz en defensa del derecho a un trabajo estable, por una Renta Garantizada de Ciudadanía que asegure los mínimos de una vida digna, por la justicia y la igualdad.

¡Otra sociedad es posible con unidad, movilización y solidaridad!

Entidades que convocan y apoyan la Marcha:

Asambleas y colectivos de trabajadores/as en paro de Badalona, Barcelona, Cerdanyola-Ripollet, La Marina Zona-Franca, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Vilanova i la Geltrú. Coordinadora de trabajadores/as en paro de Catalunya.
Assemblea Cornellá, Assemblea 15M La Marina ZF, Coordinadora laboral i de suport mutu 15M, Cornellá sense fronteres, Front Cívic de Catalunya, @iaioflautas, PDUP; CC.OO., CO.BAS, IAC, UGT; As. Socialisme 21, BEG, Endavant Baix Llobregat, Corrent Roig, Xarxa Roiga, XSUC; CJC, JSC; CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC,Revolta Global-Esquerra Anticapitalista

TOTHOM A LA MARXA CONTRA L'ATUR, LA PRECARIETAT I PER UNA RENDA GARANTIDA CIUTADANA
28 DE FEBRER. BAIX LLOBREGAT- BARCELONA-PARLAMENT

Prop de 900.000 persones es troben sense feina a Catalunya i més de 2,2 milions estan per sota el llindar de pobresa. El novembre d’enguany el 70% de persones registrades sense ocupació hauran esgotat les prestacions d'atur contributives i subsidis. Mentre, una minoria de grans empresaris, multinacionals i banquers s'enriqueixen encara més augmentant la desigualtat.

Aquesta elit de rics i especuladors es beneficia de les polítiques d'ajust i austeritat que apliquen els governs, de les contrareformes laborals que permeten acomiadar més fàcilment i baixar els salaris, de les retallades de drets socials i de la privatització de recursos públics a preu de saldo.

Al seu torn, els governs greixen l'exercici del poder tolerant la corrupció i el frau fiscal dels rics. Aquestes pràctiques indignants són sobradament conegudes. Per garantir-se la impunitat els governs no dubten en aplicar indults i amnisties fiscals ...

Les persones sense feina som víctimes d'aquesta aliança formada pels rics, els grans defraudadors i els governs corruptes que apliquen servilment les polítiques d'austeritat dictades per la Troica (Comissió Europea, Banc Central Europeu i FMI).

És hora de dir prou i mobilitzar-nos en defensa de la nostra dignitat, pel dret al treball, per la reducció de la jornada laboral sense disminució del salari, per recuperar els nostres drets socials i ciutadans, pel futur dels nostres fills i filles !

El 28 de febrer sortirem en Marxa des de la Pç. de la Vila de St. Vicenç dels Horts a les 9h., farem parades al Consell Comarcal de St. Feliu a les 11h., Pç. de Catalunya de Cornellà de 13 a 14h., l’Hospitalet, Can Batlló a les 16h., Pç. de Sants a les 16:30h., Pla de Palau a les 18:30h, i finalitzarem al Parlament de Catalunya on farem entrega de la nostra carta de reivindicacions.

Fem una crida a les persones sense feina, col·lectius en lluita, a la ciutadania solidària a participar en aquesta Marxa i alçar la nostra veu en defensa del dret a un treball estable, per una Renda Garantida Ciutadana que asseguri els mínims d'una vida digna, per la justícia i la igualtat.

Una altra societat és possible amb unitat, mobilització i solidaritat!

Entitats que convoquen i donen suport a la Marxa:
Assembleas y col.lectius de treballadors/es en atur de Badalona, Barcelona, Cerdanyola-Ripollet, La Marina Zona-Franca, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Vilanova i la Geltrú. Coordinadora de traballadors/es en atur de Catalunya.
Assemblea Cornellá, Assemblea 15M La Marina ZF, Coordinadora laboral i de suport mutu 15M, Cornellá sense fronteres, Front Cívic de Catalunya, @iaioflautas, PDUP; CC.OO., CO.BAS, IAC, UGT; As. Socialisme 21, BEG, Endavant Baix Llobregat, Corrent Roig, Xarxa Roiga, XSUC; CJC, JSC; CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC.Revolta Global-Esquerra Anticapitalista