Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


La Sala d'actes del Centre Cívic de "Fort Pienc" va quedar petita (1) i lamentablement més de 150 persones no van poder entrar per motius de seguretat. Una gran part van seguir com van poder l'acte a través de la vidriera de la porta del costat. ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A L'ACTE D'OBERTURA DE LA CAMPANYA DE LA ILP DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA

La Sala d'actes del Centre Cívic de "Fort Pienc" va quedar petita (1) i lamentablement més de 150 persones no van poder entrar per motius de seguretat. Una gran part van seguir com van poder l'acte a través de la vidriera de la porta del costat.

A la sala nombroses persones omplien els passadissos i van seguir de peu un acte que va durar prop de 2 hores.

Projectat al fons de l'escenari podíem veure el logotip i el lema de la campanya de la ILP "Rescatem les persones!"

Després de projectar un breu vídeo de la marxa contra l'atur i per una renda Ciutadana garantida del 28 de febrer des de Sant Vicenç dels Horts fins al Parlament, Sixto Garganté en nom de la Comissió Promotora saludava als assistents i detallava el reconeixement a totes les persones i entitats que han participat en aquest projecte.

Tot seguit Diosdado Toledano va narrar l'origen del projecte de la ILP per una RGC, les seves causes i el procés participatiu, plural, que va donar llum per consens el projecte de llei de la renda garantida de Ciutadania que desenvolupa l 'article 24.3 del Estatut d'Autonomia. Va contestar l'informe d'oposició del Govern de la Generalitat i va donar resposta a les declaracions de la consellera de Benestar Social. Finalment va cridar a tots els pobles que impulsen la ILP a guanyar el cor i la consciència de la majoria de la ciutadania de Catalunya en suport d'aquest projecte de llei.

Des de la Taula es va donar lectura al comunicat de suport a la PAH davant la campanya de criminalització que pateix (2) i es va donar la paraula a Ada Colau, convidada especial a l'acte al costat de Arcadi Oliveres. Ada ha expressat el seu suport a la ILP per una RGC i explica el moment que travessa la lluita contra els desnonaments, el tràmit al Congrés de diputats del projecte de llei de dació en pagament, finalment va abordar les perspectives i va aportar interessants reflexions sobre l'experiència del moviment social de la PAH.

A continuació la Mesa va donar lectura al Comunicat de salutació enviat pel convidat especial Arcadi Oliveres que per problemes d'agenda no va poder assistir (3).

A partir d'aquest moment es va donar la paraula per rigorós ordre alfabètic als representants de les entitats que donen suport al projecte de la ILP RGC i van manifestar el seu desig d'intervenir:

José María Álvarez per UGT, Oriol Amorós en nom d'ERC, Quim Arrufat per la CUP, Luis Blanco per IAC, Jaume Botey de Cristians pel socialisme, Jaume Collboni en nom del PSC, David Companyon per EUiA, Ramon Franquesa per Socialisme 21 - XSUC, Antonio Fuertes d'ATTAC-ACORDEM, Joan Carles Gallego per CCOO, el bisbe emèrit del Perú Joan Godayol, Joan Herrera en nom d'ICV, Ramon Masqué de l'Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona, Silviane de la FAVB, Daniel Raventós en nom de Renda Bàsica i va tancar la relació d'intervinents Víctor Rios pel Front Cívic (4).

Les breus intervencions van ser seguides amb interès per la sala i van expressar el compromís amb l'objectiu de recollir moltes més de les 50.000 firmes necessàries perquè el projecte de Llei de la Renda Garantida Ciutadana sigui debatut al Parlament de Catalunya, així com impulsar un ampli procés explicatiu del projecte de llei per a guanyar l'opinió de la majoria ciutadana.

Els matisos dels diferents discursos van il · lustrar la pluralitat i diversitat de les organitzacions socials, polítiques, ciutadanes i moviments socials que participen i donen suport a la ILP de la RGC. Aquesta àmplia pluralitat en un projecte comú per la causa de la dignitat de les persones, especialment dels qui pateixen la pobresa i l'atur, ha de servir per potenciar i desenvolupar un ampli moviment social i ciutadà que permeti assolir l'objectiu d'una Llei de la Renda Garantida de Ciutadania que torni l'esperança i rescat a les persones.

Durant el desenvolupament de l'acte d'obertura Sixto Garganté informa dels propers passos de la campanya, de la cita a les 16:00 hores al Parlament de Catalunya els propers dies 8 i 9 d'abril per jurar o prometre la responsabilitat de fedatari/a a les prop de 290 persones voluntàries. També de la propera distribució dels plecs per recollir signatures.

El crit de Si es pot! Atronó la sala d'actes en repetides ocasions enmig de l'entusiasme de les persones assistents.

Finalment el passi del vídeo de la campanya va tancar l'acte d'obertura de la iniciativa legislativa popular de la Renda Garantida de Ciutadania.

Diosdado Toledano GonzálezNotes:

1. - Veure fotos de la perspectiva de la sala d'actes en arxius annexos

2. - S'adjunta comunicat en arxiu annex

3. - S'adjunta Comunicat

4. - Prec disculpes per endavant si he oblidat algun intervinent

5.- Hem fet una selección sobre les fotos que disposem en aquest moment.10 archivos adjuntos — Descargar todos los archivos adjuntos (comprimido para )   Ver todas las imágenes   
 
Intervención Ada Colau.jpgIntervención Ada Colau.jpg
23 kb   Ver   Compartir   Descargar  
Vista general Acto ILPRGC -1.jpgVista general Acto ILPRGC -1.jpg
25 kb   Ver   Compartir   Descargar  
Vista general Acto ILPRGC-3.jpgVista general Acto ILPRGC-3.jpg
28 kb   Ver   Compartir   Descargar  
Vista escenario Acto y Logo campaña ILPRGC.jpgVista escenario Acto y Logo campaña ILPRGC.jpg
168 kb   Ver   Compartir   Descargar  
Intervención apertura por Diosdado.jpgIntervención apertura por Diosdado.jpg
182 kb   Ver   Compartir   Descargar  
Intervención Sixto Garganté.jpgIntervención Sixto Garganté.jpg
392 kb   Ver   Compartir   Descargar  
Vista General-2.jpgVista General-2.jpg
372 kb   Ver   Compartir   Descargar  
2013-04-05-Breve Crónica Acto apertura ILP RGC.pdf2013-04-05-Breve Crónica Acto apertura ILP RGC.pdf
315 kb   Ver   Descargar  
2013-03-28-COMUNICAT DE SOLIDARITAT AMB LA PAH.pdf2013-03-28-COMUNICAT DE SOLIDARITAT AMB LA PAH.pdf
96 kb   Ver   Descargar  
Comunicat Arcadi Oliveres.pdfComunicat Arcadi Oliveres.pdf
91 kb   Ver   Descargar  
(Versión castellano)

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL ACTO DE APERTURA DE LA CAMPAÑA DE LA ILP DE LA RENTA GARANTIZADA CIUDADANA

La Sala de actos del Centro Cívico de “Fort Pienc” quedó pequeño (1) y lamentablemente más de 150 personas no pudieron entrar por motivos de seguridad. Una gran parte siguieron como pudieron el acto a través de la cristalera de la sala contigua.

En la sala numerosas personas atestaban los pasillos y siguieron de pie un acto que duró cerca de 2 horas.

Proyectado en el fondo del escenario podíamos ver el logo y el lema de la campaña de la Ilp “Rescatem les persones!!!”

Tras proyectarse un breve vídeo de la marcha contra el paro y por una renta Ciudadana garantizada del pasado 28 de febrero desde Sant Vicenç dels Horts hasta el Parlament, Sixto Garganté en nombre de la Comisión Promotora saludaba a los asistentes y detallaba el reconocimiento a todas las personas y entidades que han participado en este Proyecto.

Acto seguido Diosdado Toledano narró el origen del proyecto de la ILP por una RGC, sus causas y el proceso participativo, plural, que alumbró por consenso el proyecto de ley de la Renta garantizada de Ciudadanía que desarrolla el artº 24.3 del Estatut d’Autonomía. Contestó el informe de oposición del Gobierno de la Generalitat y dio respuesta a las declaraciones de la Consellera de Benestar Social. Finalmente llamó a todas las gentes que impulsan la ILP a ganar el corazón y la conciencia de la mayoría de la ciudadanía de Catalunya en apoyo de este proyecto de ley.

Desde la Mesa se dio lectura al comunicado de apoyo a la PAH ante la campaña de criminalización que sufre (2) y se dio la palabra a Ada Colau, invitada especial al acto junto a Arcadi Oliveres. Ada expresó su apoyo a la ILP por una RGC y explicó el momento que atraviesa la lucha contra los desahucios, el trámite en el Congreso de diputados del proyecto de ley de dación en pago, finalmente abordó las perspectivas y aportó interesantes reflexiones sobre la experiencia del movimiento social de la PAH.

A continuación la Mesa dio lectura al Comunicado de saludo enviado por el invitado especial Arcadi Oliveres que por problemas de agenda no pudo asistir (3).

A partir de este momento se dio la palabra por riguroso orden alfabético a los representantes de las entidades que apoyan el proyecto de la ILP RGC y manifestaron su deseo de intervenir:

José María Alvarez por UGT, Oriol Amorós en nombre de ERC, Quim Arrufat por la CUP, Luis Blanco por IAC, Jaume Botey de Cristianos por el socialismo, Jaume Collboní en nombre del PSC, David Companyon por EUiA, Ramón Franquesa por Socialismo 21-XSUC, Antonio Fuertes de ATTAC-Acordem, Joan Carles Gallego por CCOO, el obispo emérito del Perú Joan Godayol, Joan Herrera en nombre de ICV, Ramón Masqué de la Assemblea de trabajadores/as en paro de Barcelona, Silviane de la FAVB, Daniel Raventós en nombre de Renda Básica y cerró la relación de intervinientes Víctor Rios por el Front Cívic (4).

Las breves intervenciones fueron seguidas con interés por la sala y expresaron el compromiso con el objetivo de recoger muchas más de las 50.000 firmas necesarias para que el proyecto de Ley de la Renta Garantizada Ciudadana sea debatido en el Parlament de Catalunya, así como impulsar un amplio proceso explicativo del proyecto de ley para ganar la opinión de la mayoría ciudadana.

Los matices de los diferentes discursos ilustraron la pluralidad y diversidad de las organizaciones sociales, políticas, ciudadanas y movimientos sociales que participan y apoyan la ILP de la RGC. Esta amplia pluralidad en un proyecto común por la causa de la dignidad de las personas, especialmente de quienes sufren la pobreza y el desempleo, ha de servir para potenciar y desarrollar un amplio movimiento social y ciudadano que permita alcanzar el objetivo de una Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía que devuelva la esperanza y rescate a las personas.

Durante el desarrollo del Acto de apertura Sixto Garganté informó de los próximos pasos de la campaña, de la cita a las 16:00 horas en el Parlament de Catalunya los próximos días 8 y 9 de abril para jurar o prometer la responsabilidad de fedatario/a a las cerca de 290 personas voluntarias. También de la próxima distribución de los pliegos para recoger firmas.

El grito de ¡Si se puede! Atronó la sala de actos en repetidas ocasiones en medio del entusiasmo de las personas asistentes.

Finalmente el pase del video de la campaña cerró el Acto de apertura de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Diosdado Toledano GonzálezNotas:

1.- Ver fotos de la perspectiva de la sala de actos en archivos anexos

2.- Se adjunta comunicado en archivo anexo

3.- Se adjunta Comunicado

4.- Ruego disculpas de antemano si he olvidado algún interviniente

5.- Hemos hecho una selección sobre las fotos que tenemos en este momento.