Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


AVUI DIMECRES, 24 D'ABRIL, A LES 15.30 H EL PERSONAL I ELS ESTUDIANTS DE LA UPC ES REUNEIXEN EN ASSEMBLEA CONCENTRACIÓ DAVANT EL RECTORAT. NOTA DE CCOO.

La setmana passada el Claustre de la UPC, per amplíssima majoria, es va oposar frontalment al pla d’acomiadaments, va demanar la retirada del pressuposto per al 2013 –per fer-ne un de nou– i es va posicionar en contra de l’acord signat entre la UPC i la Generalitat –que implica la intervenció de facto de la Universitat–. Això és un rebuig total a la gestió de l’equip de govern.

A dia d’avui totes les Juntes d’Escola de la UPC (menys una pendent de realització) també s’han posicionat en contra de les retallades i dels acomiadaments i demanen eleccions anticipades a Rector.

Malgrat tot, sembla que pel rector això no és suficient i no té intenció d’aturar el pla d’acomiadaments, que farà efectiu amb data 30 d’abril. Aquests acomiadaments són un pas més en l’estratègia de desmantellament del sistema universitari públic, del que ja vam ser testimonis l’any passat: pujada d’un 66% de les taxes de matriculació, reducció de beques, eliminació de les beques de mobilitat, successives retallades de les transferències de la Generalitat a les Universitats –l’estalvi associat eixuga el dèficit de la Generalitat i no el de les Universitats–, retallada brutal de les subvencions a la recerca, etc.

Aquestes mesures formen part de la reforma neoliberal del model d’Universitat que es contempla en el pla “Estratègia Universitat 2015”. En un moment en que les inversions públiques baixen i es demana que aquestes es substitueixin per inversions privades, és evident el procés de mercantilització de l’educació pública cap al seu progressiu desmantellament en favor de l’educació privada i elitista.

El resultat és que molts estudiants es veuen forçats a abandonar els estudis o a endeutar-se per poder estudiar. Això compromet el futur de les persones i de les famílies. Però també el del teixit industrial i social de Catalunya.

No cal acomiadar més de 340 bons professionals simplement perquè son les persones “més fàcils d’acomiadar” (paraules del rector). Ni cal pactar males solucions amb la Generalitat que amb les retallades –les que ja hem patit i les que ha anunciat pel 2013– perjudica greument la qualitat de l’educació pública.

Si que cal revisar la mala gestió que pateix la UPC –que construeix nous campus que estan infrautilitzats, per exemple– de la que son responsables algunes persones intocables amb sous desorbitats, com els 108.000 € anuals (més dietes i altres beneficis) que cobra la gerenta.

La Comunitat Universitària de la UPC ja s’ha posicionat davant d'aquesta situació. Ara cal que el govern de la institució escolti les peticions. Com bé va dir el rector, “el Claustre és per opinar, no pas per governar”. Des de CCOO exigim més democràcia a la Universitat. Ens oposem a documents com l’ “Informe de la Ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya” perquè pretén des-democratitzar la Universitat, perquè afebleix la poca veu d'estudiants, del PDI i del PAS en els òrgans de govern en favor d’uns pocs –nomenats des de dalt– i en favor d’un Consell Social que està conformat en funció d’interessos econòmics més que socials i que té més poder que no pas la pròpia comunitat universitària. La solució amb futur és més democràcia, no pas menys.

Dimecres 24 es constituirà el nou Consell de Govern. Els membres de la comunitat universitària de la UPC demanem que tots els representants transmetin el posicionament de les Juntes d’Escola, del Claustre i de totes les assemblees per tal d’aturar els acomiadaments. A més, continuarem mobilitzant a tota la comunitat universitària fins que el mandat del Claustre no es faci efectiu i no s’obrin vies de negociació dels pressupostos i de tot el que comporten. Exigim transparència als òrgans de govern de la nostra universitat i que siguin lleials a l’expressió dels òrgans col·legiats que representen la comunitat universitària. Considerem que si el representats del Consell de Govern no fossin congruents amb els acords presos per una àmplia majoria a l’òrgan de màxima representació de la universitat, o si els representants d’unitats no fessin el mateix amb els màxims òrgans de representació de la seva unitat, perdrien tota legitimitat.

Per tot l’explicat fins ara, el dimecres dia 24 entre 15:30 h i 20:00 h el personal i els estudiants de la UPC es reuniran en assemblea-concentració davant del rectorat durant el Consell de Govern per recordar als membres del mateix la seva funció de representants de la comunitat universitària i elaborar una resposta a aquests brutals atacs a la nostra Universitat.