Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El Comitè Central del Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) reunit dissabte passat 27 d’abril va aprovar, amb gairebé una trentena d'intervencions, i cap vot en contra, les línies generals del document que va presentar el Comitè de la Federació de Moviment Obrer, aprobat anteriorment en el Comitè Executiu del PCC.

El document es traslladarà a les organitzacions del Partit. El document consta de tres parts: una anàlisi de l'actual context global econòmic, social i polític en el qual es desenvolupa el treball dels i les comunistes ; una valoració del paper del Partit en aquests últims mesos en l'àmbit del moviment obrer i sindical, inclosos els Congressos de CCOO ; i una sèrie de propostes que aclareixen el treball en el moviment obrer i sindical de futur dels i les comunistes organitzats i organitzades en el PCC.

El document formarà part del debat de la Conferència de Moviment Obrer convocada pel 25 de Maig. El document es farà públic els propers dies.

A la reunió del Comitè Central van ser convidats i van assistir una representació del PSUC Viu i un altra del POR, als quals se li va agrair la seva presència en la reunió.

El Comité Central del Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) reunido el sábado 27 de abril aprobó, con casi una treintena de intervenciones, y ningún voto en contra, las líneas generales del documento que presentó el Comité de la Federación de Movimiento Obrero, aprobado anteriormente en el Comité Ejecutivo del PCC.

El documento se trasladará a las organizaciones del Partido. El documento consta de tres partes: un análisis del actual contexto global económico, social y político en el que se desarrolla el trabajo de los y las comunistas; una valoración del papel del Partido en estos últimos meses en el ámbito del movimiento obrero y sindical, incluidos los Congresos de CCOO ; y una serie de propuestas que clarifican el trabajo en el movimiento obrero y sindical de futuro de los y las comunistas organizados y organizadas en el PCC.

El documento formará parte del debate de la Conferencia de Movimiento Obrero convocada para el 25 de Mayo. El documento se hará público en los próximos días.
A la reunión del Comité Central fueron invitados y asistieron una representación del PSUC Viu y otra del POR, a los que se le agradeció su presencia en la reunión.