Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


No podem estranyar-nos de què la relació amb Latinoamérca pateixi progressivament el distanciament de Governs que per moltes raons haurien de ser els nostres aliats en esdeveniments internacionals. Els interessos comercials, culturals, empresarials, polítics i socials que l'Estat espanyol presumeix de tenir amb Latinoamérica no milloraran amb pràctiques com aquesta.El govern espanyol al costat dels governs portuguès, italià i francès va negar el permís per sobrevolar territori espanyol a l'avió que transportava el president d'un estat sobirà i electe democràticament, Evo Morales, qui tornava seu país després d'una reunió a Moscou.

La zona d'exclusió aèria imposada a l'avió d'un mandatari d'un país sobirà no deixa de ser un precedent molt perillós. Es tracta d'un acte deliberat d'hostilitat que incloïa un clar risc per a la vida del president de Bolívia, els tripulants i personal de la comitiva. Curiosament els vols de sospitosos de terrorisme o presoners a Guantánamo oa altres països de l'est europeu no només no van ser tolerats, o amagats, sinó que van rebre en territori espanyol tot tipus d'assistència.

És també una demostració de l'obediència i d'un atlantisme exagerat pel que fa als interessos dels Estats Units al que se li permet intervenir amb els governs que han rebut asil d Edward Snowden, però que demà podria ser per un suposat delicte social, polític , humanitari, familiar, etc. És com menys desconcertant que quan en alguns mitjans europeus s'està denunciant la intromissió, l'espionatge, americà a Europa el submís govern de Rajoy, i el silenci del PSOE, CiU i altres partits callen davant aquest tremend atropellament polític i diplomàtic.

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya condemna aquest comportament polític inacceptable i indigne per a l'Estat espanyol. El responsable de les relacions exteriors d'Espanya no troba arguments creïbles per justificar un veritable acte de pirateria. Un govern del color que sigui ha de tenir una veu independent, constructiva i respectuosa de les pràctiques més bàsiques de l'acord de cooperació internacional i el dret internacional. No podem estranyar-nos de què la relació amb Latinoamérca pateixi progressivament el distanciament de Governs que per moltes raons haurien de ser els nostres aliats en esdeveniments internacionals. Els interessos comercials, culturals, empresarials, polítics i socials que l'Estat espanyol presumeix de tenir amb Latinoamérica no milloraran amb pràctiques com aquesta.


Europa no pot ser una colònia de l'imperialisme nord-americàPartit dels i les Comunistes de Catalunya
Barcelona, 3 juliol 2013


Version en castellano


El PCC denuncia la agresión a la soberania de Bolivia y de su Presidente Evo Morales

El gobierno español junto a los Gobiernos portugués, italiano y francés negó el permiso para sobrevolar territorio español al avión que transportaba al presidente de un estado soberano y electo democráticamente, Evo Morales, quien regresaba su país después de una reunión en Moscu.

La zona de exclusión aérea impuesta en el avión de un mandatario de un pais soberano no deja de ser un precedente muy peligroso. Se trata de un acto deliberado de hostilidad que incluía un claro riesgo para la vida del Presidente de Bolivia, los tripulantes y personal de la comitiva . Curiosamente los vuelos de sospechosos de terrorismo o prisioneros a Guantánamo o a otros paises del este europeo no solo no fueron tolerados, o escondidos, sino que recibieron en suelo español todo tipo de asistencia.

Es tambien una demostración de la obediencia y de un atlantismo exagerado con respecto a los intereses de los Estados Unidos al que se le permite intervenir con los gobiernos que han recibido asilo d Edward Snowden, pero que mañana podría ser por un supuesto delito social, político, humanitario, familiar, etc. Es cuanto menos desconcertante que cuando en algunos medios europeos se está denunciando la intromisión, el espionaje, americano en Europa el sumiso gobierno de Rajoy, y el silencio del PSOE, CiU y otros partidos callan ante este tremendo atropello político y diplomático.

El Partido de los y las Comunistas de Catalunya condena este comportamiento político inaceptable e indigno para el Estado español. El responsable de las relaciones exteriores de España no encuentra argumentos creibles para justificar un verdadero acto de piratería. Un gobierno del color que sea debe tener una voz independiente, constructiva y respetuosa de las prácticas más básicas del acuerdo de cooperación internacional y el derecho internacional. No podemos extrañarnos de que la tradicional relación con Latinoamérca sufra progresivamente el distanciamiento de Gobiernos que por muchas razones deberían ser nuestros aliados en eventos internacionales. Los intereses comerciales, culturales, empresariales, políticos y sociales que el Estado español presume de tener con Latinoaméerica no van a mejorar con prácticas como esta.

Europa no puede ser una colonia del imperialismo Norteamericano.

Partido de los y las Comunistas de Catalunya
Barcelona , 03 de julio 2013