Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El dilluns 22 de juliol es va reunir al local del partit a Cornellà el plenari de la cèl·lula del PCC-SEAT. Vam comptar amb la presència del nostre Secretari General Joan Josep Nuet i del nou responsable de la federació de Moviment Obrer Elías Ruano. En el plenari, durant la discussió política, es va prioritzar el treball militant conforme als acords aprovats en el passat Comitè Central, i en la conferència de Moviment Obrer del Partit.

Així mateix es va decidir impulsar amb el nostre treball la unitat comunista, la unitat dels treballadors i la unitat de l'esquerra, així com treballar en el marc de la resolució de la passada conferència del MO.

El PCC ha deixat ben clar tant el posicionament estratègic d'aposta per CCOO. Com el rebuig absolut a la gestora antidemocràtica que han posat a CCOO-SEAT. Fent una crida a continuar afiliats/des a CCOO.

Per tant rebutgem el transfuguisme sindical. Així com l'exercici de gestió de la gestora que amb la seva posada en marxa està significant en la pràctica una dura EXCLUSIÓ, provocant la fugida de centenars d'afiliats/des.

La direcció del PCC ofereix tot el suport polític per superar la situació d'exclusió sindical a CCOO, amb predisposició per contribuir en el possible a resoldre la situació de crisi mitjançant la integració i la normalització a CCOO. L'objectiu ineludible en aquest període és recuperar l'afiliació perduda. Cal reconstruir el respecte a la pluralitat interna, perquè les Comissions Obreres a SEAT tornin a ser un espai comú. Fem una crida a reforçar els consensos i superar l'exclusió i construir espais de retrobament per enfortir la democràcia al sindicat.

Cèl·lula del PCC-SEAT
26 de juliol de 2013

Versión en castellano

El lunes 22 de julio se reunió en el local del partido en Cornellá el plenario de la célula del Pcc-Seat. Contamos con la presencia de nuestro Secretario General Joan Josep Nuet y del nuevo responsable de la federación de Movimiento Obrero Elías Ruano. En el plenario, en la discusión política, se priorizó el trabajo militante conforme a los acuerdos aprobados en el pasado Comité Central, y en la conferencia de M.O. del Partido.

Así mismo se decidió impulsar con nuestro trabajo la unidad comunista, la unidad de los trabajadores y la unidad de la izquierda, así como trabajar en el marco de la resolución de la pasada conferencia del M.O.

El PCC ha dejado bien claro tanto el posicionamiento estratégico de apuesta por CCOO. Como el rechazo absoluto a la gestora antidemocrática que han puesto en CCOO-SEAT. Haciendo un llamamiento a continuar afiliados/as en CCOO.

Por tanto rechazamos el transfuguismo sindical. Así como el ejercicio de gestión de la gestora que con su puesta en marcha está significando en la práctica una dura EXCLUSIÓN, provocando la fuga de centenares de afiliados.

La dirección del PCC ofrece todo el apoyo político para superar la situación de exclusión sindical en CCOO, con predisposición para contribuir en lo posible a resolver la situación de crisis mediante la integración y la normalización en CCOO. El objetivo ineludible en este periodo es recuperar la afiliación perdida. Hay que reconstruir el respeto a la pluralidad interna, para que las Comisiones Obreras en SEAT vuelvan a ser un espacio común. Llamamos a reforzar los consensos y superar la exclusión y construir espacios de reencuentro para fortalecer la democracia en el sindicato.