Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Serà el diumenge 6 d'abril, a les 12 en la Plaça Urquinaona



• Per un Servei Nacional de Salut totalment públic, universal i de qualitat, que
garanteixi el dret a la salut.

• Aposta per l’educació pública, que garanteixi la qualitat de l’educació, el seu accés
i el model d’escola catalana. No al tancament de centres. Per una escola inclusiva.
No a la LOMCE.

• Per l’ocupació i contra l’atur i la precarietat: Exigim ocupació estable i de qualitat i
polítiques actives d’ocupació, la retirada de la REFORMA LABORAL i la recuperació
de drets laborals. Per un Marc català de relacions Laborals i en defensa de la
Negociació Col·lectiva.

• Contra la pobresa i per la cohesió social: Garantir la protecció de les persones en
atur, més recursos per als serveis socials i suport a la Renda garantida de
ciutadania. Garantir l’accés als serveis bàsics essencials (llum, gas, aigua i transport
públic), eradicar la pobresa infantil i garantir el poder adquisitiu de les pensions i
l’atenció a la dependència.

• Polítiques d’igualtat home-dona: oposició a la reforma de la llei d’avortament.
Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques contra la crisi.

• Garantir el dret a l’habitatge digne amb habitatges de lloguer social, la dació en
pagament i el lloguer forçós dels pisos buits en mans d’entitats financeres.

• Garantir l’accés universal a la cultura donant suport a la creació cultural i revertint
la pujada de l’IVA cultural. La cultura no és un luxe, és un dret!

• Preservar i impulsar les polítiques de cooperació garantint els recursos suficients
per a les ONG.

• Exigim una fiscalitat justa, redistributiva i mediambiental, i una auditoria del
deute. Recuperar l’impost de successions i el de patrimoni, i lluitar contra el frau i
l’evasió fiscal.

• Per un canvi de model productiu: innovació, recerca i desenvolupament
sostenible, i control democràtic dels recursos naturals. Polítiques industrials contra
l’especulació i la garantia de l’accés al crèdit a empreses i famílies.

• Per una administració propera a la ciutadania. No a la reforma de l’Administració
local!

• Per la democràcia: dret a decidir, també, les polítiques socials i econòmiques.
Llibertat d’expressió i manifestació, transparència en la gestió dels recursos
públics. Tancament dels CIEs.

• Per una Catalunya lliure de corrupció: exigim transparència i participació
ciutadana. Per una nova llei de partits que en reguli el finançament.

• Per un autèntic estat del benestar i una Catalunya social, amb drets i dignitat, per una
Europa Social!