Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


L’11 de setembre d’enguany, els carrers de Barcelona tornaran a omplir-se de centenars de milers de persones per a reclamar sobirania i democràcia. La commemoració tindrà enguany una importància afegida. En primer lloc perquè es commemoraran els 300 anys de la derrota catalana contra els exèrcits borbònics que van donar lloc a la Diada. En segon lloc, perquè hi arribem en un context de completa mobilització popular per la consulta del 9 de novembre.


#RepúblicaCatalana

Els i les comunistes de Catalunya estarem al carrer, amb la majoria del poble, exigint també sobirania i democràcia, tal com hi hem estat sempre. Amb la mateixa energia que el PSUC va defensar la Generalitat de Catalunya del 36 al 39, amb el mateix compromís que vam combatre el feixisme franquista durant 40 anys, amb la mateixa implicació que vam cridar Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia el 1977, amb la mateixa convicció que hem participat en les més recents mobilitzacions per la consulta aquests darrers anys. Nosaltres estarem on hem estat sempre, al costat del poble, perquè som poble i compartim els mateixos anhels de sobirania i democràcia. Hi serem perquè estem convençuts que la reivindicació del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya no només és legítima i justa, sinó que a més a més és democràtica, és necessària i és estratègica des d’una perspectiva revolucionària. Hi serem perquè tenim la certesa que l’actual moviment de masses per la consulta a Catalunya és el punt més flac de l’Imperialisme borbònic centralista espanyol i un dels punts dèbils del projecte de dominació econòmic i militar atlàntic. Hi serem perquè, al cap i a la fi, som el Partit dels i les Comunistes de Catalunya, i aquesta definició implica que tenim un projecte de transformació social i de construcció nacional per al nostre país. Un projecte social i nacional que després del darrer Congrés del juliol té per als i les comunistes una definició ben clara: la República Catalana.

#RupturaDemocràtica

Els i les comunistes sortirem al carrer aquest 11 de setembre, al costat del poble, per la República Catalana. I ho farem també perquè, lluny de la imatge confusa que els mitjans volen projectar, el nostre posicionament en favor del procés és un atac frontal als interessos de la burgesia catalana. La mateixa burgesia que durant 4 dècades va recolzar una dictadura feixista i la repressió brutal que aquesta va portar a terme sobre les classes populars i les nacions ibèriques. La mateixa burgesia que durant els darrers 30 anys ha sotmès el nostre país a un govern mafiós, clientelista i explotador. Una burgesia de martingala, capitalistes de nyaps i bunyols, lladres i incompetents. La mateixa burgesia que mentre canta els Segadors es ven el país a miques, privatitza els béns que són de tothom i explota el territori. La mateixa burgesia “bussiness-friendly”, amiga dels casinos, els prostíbuls i el turisme temàtic, que sense escrúpols administra el patrimoni del nostre poble en benefici dels interessos del capitalisme especulatiu i unes minories corruptes. La mateixa burgesia que mentre s’omple la boca de patriotisme, s’omple les butxaques de riquesa espoliada a la classe treballadora catalana per acumular-la en paradisos fiscals. Els i les comunistes estarem al carrer aquest 11 de setembre, però també per denunciar l’estratègia oportunista d’exaltació patriòtica barata de la burgesia catalana i dels seus còmplices de la petita burgesia radical. Una estratègia amb la que pretén tapar amb fum l’espoli de la seva gestió, continuar la seva carrera privatitzadora i aconseguir una posició de més força davant la competència capitalista de Madrid. Una estratègia centrada en capitanejar el procés sobiranista per, arribat el moment, frustrar-lo en favor d’una renovada relació més beneficiosa per als seus interessos econòmics, tal com ha fet sempre, al marge de la voluntat popular. Una estratègia que porta el país a un nou escenari de frustració quan els poders ilegítims de l’Estat espanyol impedeixin el desenvolupament de la consulta del 9 de novembre, tal com tot sembla indicar que succeïrà. Els i les comunistes serem al carrer perquè sabem que no hi haurà República Catalana sense Ruptura Democràtica.

#UnitatComunista

Aquest 11 de setembre els i les comunistes ens trobarem al carrer mentre continuem treballant per la unitat comunista, un procés que considerem trascendent per a l’articulació d’una alternativa a la Catalunya dels especuladors. Un procés que aquesta tardor, acabarà amb la divisió històrica i agruparà la majoria dels comunistes de Catalunya en una única organització revolucionària, amb un únic projecte estratègic. Fem una crida a la Classe Treballadora i a totes les classes populars a participar activament en el moment històric que vivim, a sortir al carrer aquest 11 de setembre i a comprometre’s amb la unitat. Nosaltres serem al carrer perquè militem al carrer: amb els moviments socials, amb les associacions populars, per la República Catalana i per la Ruptura Democràtica. Hi serem per refermar altre cop el nostre compromís amb la Classe Treballadora. Hi serem perquè apostem per una aliança democràtica i social, per un Front d’Esquerres que aplegui la Classe Treballadora i la majoria popular en la construcció d’una nova societat, més justa, més igualitària, més sobirana, més solidària, més lliure i més democràtica.

Partit dels i les Comunistes de Catalunya
Barcelona, 9 de setembre de 2014Versión en castellano


El 11 de septiembre de este año, las calles de Barcelona volverán a llenarse de cientos de miles de personas para reclamar soberanía y democracia. La conmemoración tendrá este año una importancia añadida. En primer lugar porque se conmemorarán los 300 años de la derrota catalana contra los ejércitos borbónicos que dieron lugar a la Diada. En segundo lugar, porque llegamos en un contexto de completa movilización popular por la consulta del 9 de noviembre.

#RepúblicaCatalana

Los y las comunistas de Cataluña estaremos en la calle, con la mayoría del pueblo, exigiendo también soberanía y democracia, como lo hemos estado siempre. Con la misma energía que el PSUC defendió la Generalitat de Catalunya del 36 al 39, con el mismo compromiso que combatimos el fascismo franquista durante 40 años, con la misma implicación que gritamos Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia en 1977, con la misma convicción que hemos participado en las más recientes movilizaciones estos últimos años. Nosotros estaremos donde hemos estado siempre, junto al pueblo, porque somos pueblo y compartimos los mismos anhelos de soberanía y democracia. Estaremos porque estamos convencidos de que la reivindicación del derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya no sólo es legítima y justa, sino que además es democrática, es necesaria y es estratégica desde una perspectiva revolucionaria. Estaremos porque tenemos la certeza de que el actual movimiento de masas por la consulta en Catalunya es el punto más flaco del Imperialismo borbónico centralista español y uno de los puntos débiles del proyecto de dominación económico y militar atlántico. Estaremos porque, al fin y al cabo, somos el Partido de los y las Comunistas de Cataluña, y esta definición implica que tenemos un proyecto de transformación social y de construcción nacional para nuestro país. Un proyecto social y nacional que tras el último Congreso de julio tiene para los y las comunistas una definición bien clara: la República Catalana.

#RupturaDemocràtica

Los y las comunistas saldremos a la calle este 11 de septiembre, junto al pueblo, por la República Catalana. Y lo haremos también porque, lejos de la imagen confusa que los medios quieren proyectar, nuestro posicionamiento en favor del proceso es un ataque frontal a los intereses de la burguesía catalana. La misma burguesía que durante 4 décadas apoyó una dictadura fascista y la represión brutal que esta llevó a cabo sobre las clases populares y las naciones ibéricas. La misma burguesía que durante los últimos 30 años ha sometido a nuestro país a un gobierno mafioso, clientelista y explotador. Una burguesía de chanchullos, capitalistas chapuceros, ladrones e incompetentes. La misma burguesía que mientras canta Els Segadors se vende al país a trozos, privatiza los bienes que son de todos y explota el territorio. La misma burguesía "business-friendly", amiga de los casinos, los prostíbulos y el turismo temático, que sin escrúpulos administra el patrimonio de nuestro pueblo en beneficio de los intereses del capitalismo especulativo y de unas minorías corruptas. La misma burguesía que mientras se llena la boca de patriotismo, se llena los bolsillos de riqueza expoliada a la clase trabajadora catalana para acumularla en paraísos fiscales. Los y las comunistas estaremos en la calle este 11 de septiembre, pero también para denunciar la estrategia oportunista de exaltación patriótica barata de la burguesía catalana y de sus cómplices de la pequeña burguesía radical. Una estrategia con la que pretende tapar con humo el expolio de su gestión, para continuar su carrera privatizadora y conseguir una posición de más fuerza ante la competencia capitalista de Madrid. Una estrategia centrada en capitanear el proceso soberanista para, llegado el momento, frustrarlo en favor de una renovada relación más beneficiosa para sus intereses económicos; como lo ha hecho siempre, al margen de la voluntad popular. Una estrategia que lleva al país a un nuevo escenario de frustración cuando los poderes ilegítimos de España impidan el desarrollo de la consulta del 9 de noviembre, tal como todo parece indicar que sucederá. Los y las comunistas estaremos en la calle porque sabemos que no habrá República Catalana sin Ruptura Democrática.

#UnitatComunista

Este 11 de septiembre los y las comunistas nos encontraremos en la calle mientras continuamos trabajando por la unidad comunista, un proceso que consideramos trascendente para la articulación de una alternativa a la Cataluña de los especuladores. Un proceso que este otoño, acabará con la división histórica y agrupará la mayoría de los comunistas de Cataluña en una única organización revolucionaria, con un único proyecto estratégico. Llamamos a la Clase Trabajadora y a todas las clases populares a participar activamente en el momento histórico que vivimos, a salir a la calle este 11 de septiembre y a comprometerse con la unidad. Nosotros estaremos en la calle porque militamos en la calle: con los movimientos sociales, con las asociaciones populares, por la República Catalana y por la Ruptura Democrática. Estaremos para afianzar de nuevo nuestro compromiso con la Clase Trabajadora. Estaremos porque apostamos por una alianza democrática y social, por un Frente de Izquierdas que reúna la Clase Trabajadora y la mayoría popular en la construcción de una nueva sociedad, más justa, más igualitaria, más soberana, más solidaria, más libre y más democrática.