Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


  El Partido Comunista de España celebrará una conferencia política para caracterizar la crisis, y avanzar en la construcción de la alternativa desde la te-oría para la acción política. El objetivo es construir una base teórica que referencie los objetivos en el corto, medio y largo plazo del trabajo de los comunistas españoles. No hacer un documento teórico inútil sino un instrumento para la acción política del Par-tido.  Leer Prisma, revista internacional del PCE