Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


De la web de ccoo.cat :

Foto Jornada d’acció i de solidaritat de la CES (Confederació Europea de Sindicats) per a un Pacte Social per Europa.
Declaració adoptada pel Comitè Executiu de la CES el 17 d’octubre de 2012.


El Comitè Executiu de la CES celebrat el 17 d’octubre de 2012 convoca una jornada d’acció i solidaritat, el proper 14 de novembre de 2012, incloent-hi vagues, manifestacions i altres accions amb tal de mobilitzar el moviment sindical europeu per a les polítiques de la CES tal i com estan recollides al Contracte Social per Europa.
Manifesten la seva decidida oposició a les mesures d’austeritat que estan arrossegant Europa a l’estancament econòmic i a la recessió, però també contra el continuat desmantellament del model social europeu. Aquestes mesures lluny de restablir la confiança tan sols comporten l’empitjorament dels balanços i el foment de la injustícia.
Al mateix que dona suport a l’objectiu de comptes sans, el Comitè Executiu considera que la recessió tan sols podrà ser aturada si s’alleugeren les limitacions pressupostàries i s’eliminen els desequilibris amb tal d’assolir un creixement econòmic sostenible, cohesió social i el respecte als valors consagrats en la Carta de Drets Fonamentals.
La consolidació fiscal te un efecte més evident del que originalment van preveure les institucions, inclosa la Comissió Europea i el Fons Monetari International. De fet ara el FMI admet que han errat greument el càlcul del impacte de les mesures d’austeritat sobre el creixement. Aquest error de càlcul te un impacte que no es pot mesurar en la vida quotidiana dels treballadors i ciutadans als que representa la CES i qüestiona tota la base de les polítiques d’austeritat avançades pel Tractat Fiscal i impostes per la Troika.
El Comitè Executiu percep la creixent oposició entre els ciutadans i treballadors en els països afectats i reafirma el seu suport als sindicats afiliats a l’hora de lluitar per un treball i unes condicions de vides dignes. Aquesta situació és el resultat d’una manca de coordinació de les polítiques econòmiques i de l’absència de estàndards socials mínims a tota Europa. En el marc del lliure moviment de capital, això va donar curs a la competició entre estats, particularment en l’àmbit fiscal, en el dels costos del treball i en les condicions socials.

Reiteren que el diàleg social i la negociació col•lectiva son elements centrals del Model Social Europeu. S’oposen amb força als atacs frontals contra aquests drets a nivell nacional i europeu. La Comissió Executiva de la CES crida urgentment perquè s’adoptin i es transposin els acords entre els interlocutors socials europeus actuals abans del Consell.

Recorden que la Unió està obligada pel tractat a “treballar pel desenvolupament sostenible d’Europa basat en un creixement equilibrat i l’estabilitat dels preus, en una economia social de mercat altament competitiva que comporti la plena ocupació, el progrés social i un nivell elevat de protecció i de millora de la qualitat del medi ambient”. Més enllà recorden que el suport de la CES al Tractat de Lisboa va basar-se en l’aplicació plena d’aquests objectius.

Ara veuen que les discussions actuals entre institucions i governs son sobre la necessitat de més canvis en el tractat. És necessari un canvi de direcció. La prioritat hauria de ser la resolució de la crisi en base als tres eixos proposats pel Pacte Social per Europa que compta amb un suport creixent. S’articula entorn al diàleg social i la negociació col•lectiva, la governança econòmica per un creixement sostenible i ocupació, i en la justícia econòmica, fiscal i social.

Insisteixen que la solidaritat activa, el progrés social i la responsabilitat democràtica han de ser part integral del projecte europeu. Consideren essencial que s’inclogui un protocol de progrés social com a part integral i operativa en qualsevol nou tractat. La CES avaluarà qualsevol nou pas en la integració Europa sobre aquesta base.