Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Reproduim el document que han rubricat avui els caps de files d'ambdues formacions, Joan Herrera i Joan Josep Nuet :

ACORD ELECTORAL ENTRE ICV I EUiA
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2012.


1. ICV i EUiA des de la coincidència en l’anàlisi de la situació política catalana i en la necessitat de fer front a la política d'austeritat obsessiva i de retallades i construir una alternativa d’esquerres a Catalunya, signen la Declaració Política que s’adjunta.

2. ICV i EUiA decideixen presentar-se conjuntament en una Coalició a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. És voluntat de les dues forces polítiques treballar per la integració de persones independents i activistes a la candidatura.

3. La Coalició es denominarà “Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa” (ICV-EUiA).

4. L’anagrama a les eleccions al Parlament que s’aplicarà als materials de propaganda electoral serà el mateix que a les eleccions de 2010.

5. A les paperetes la denominació i el logotip serà el mateix que a les eleccions de 2010:
Eleccions al Parlament:
“Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV- EUiA)”

6. En els tres primers mesos després de les Eleccions Catalanes, el Consell de Govern desenvoluparà un reglament de funcionament i estructura de la Coalició.

7. Els acords s’adoptaran buscant el consens, sense perjudici que els acords de gran transcendència siguin sotmesos per cada organització als mecanismes de consulta interna que estableixin les seves normes de funcionament. En els casos de temes que no formin part dels programes i documents acordats, si el consens no fos possible, es gestionarà la discrepància.

8. El Consell de Govern crearà una Comissió Electoral conjunta d’ICV i EUiA. Aquesta prepararà i farà seguiment de les campanyes electorals.

9. Els temes econòmics es regiran pel document econòmic que s’annexa com a document separat.
10. L’elaboració dels programes electorals es basarà en mètodes participatius fonamentats en el diàleg amb organitzacions, entitats i persones individuals. Aquest processos participatius confluiran en una Convenció de Programa de la Coalició.

11. En els primers 15 noms de la candidatura la distribució entre ambdues forces polítiques serà el següent:

ICV: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15
EUIA: 3, 8, 9, 14
Les posicions 12 i 13 es consensuaran persones de projecció pública.
A Tarragona, Lleida i Girona les 3 primeres posicions seran les següents:

GIRONA
ICV: 1, 3
EUiA: 2

TARRAGONA
ICV: 1, 2
EUiA: 3

LLEIDA
ICV: 1, 3
EUiA: 2

12. Els temes legals de representació electoral es decidiran i compartiran entre ICV i EUiA.

13. Si la coalició disposa de senador, s’acorda que es mantindrà l’actual representant de designació autonòmica d’ICV-EUiA a les Corts Generals. En cas de no ser de continuïtat, la persona proposada per EUiA se sotmetrà a consens del Consell de la coalició.

Joan Herrera Joan Josep Nuet
Secretari General d’ICV Coordinador General d’EUiA
Barcelona, 12 d’octubre de 2012