Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


La repressió, desaparició i assassinat dels estudiants de Ayotzinapa no ha de quedar impune.

El PCC denuncia la repressió, la desaparició forçosa i els recents assassinats contra els estudiants mexicans de l'Estat de Guerrero així com la repressió mantinguda pel Govern mexicà contra els obrers i camperols.

El PCC reclama una ràpida recerca, clara, transparent, lluny de l'aparent connivència amb les autoritats que puguin haver permès aquesta massacre i lluny d'aquest poder que enganya, superposa i protegeix als assassins i que ha obligat ja a la dimissió del Governador de Guerrrero. La fugida de l'alcalde d'Iguala, la seva esposa i el seu cap de policia, tres dels principals implicats en els terribles fets no ajudessin precisament a esclarir els fets. Recordem que fué la Policia municipal d'Iguala la que va detenir als 43 estudiants desapareguts i lliurats als sicaris del cartell narcotraficant denominat Guerrers Units.

>El PCC manifesta el seu suport a les mostres de condemna i rebuig que organitzacions mexicanes i Internacionals, com ho ha fet recentment el Parlament Europeu amb una resolució, recolzada en el ple per 495 vots a favor, 86 en contra i 56 abstencions, que demana que continuïn les recerques fins que els estudiants estiguin fora de perill. La resolució del Parlament Europeu també lamenta la “aparent infiltració del crim organitzat en els organismes locals policials i administratius”.

El PCC se solidaritza amb les famílies dels assassinats i desapareguts, amb les organitzacions d'estudiants que segueixen reclamant que s'esclareixin els fets i que es depurin les responsabilitats dels governants que puguin estar implicats. Com tambè es va fer a Barcelona, on desenes de persones, es van manifestar contra l'horrible crim i van exigir justícia.

La repressió, desaparició i assassinat dels estudiants de Ayotzinapa no ha de quedar impune.

Partit dels i les Comunistes de Catalunya

En español:


El PCC denuncia la represión, la desaparición forzosa y los recients asesinatos contra los estudiantes mejicanos del Estado de Guerrero así como la represión mantenida por el Gobierno mejicano contra los obreros y campesinos

El PCC reclama una pronta investigación, clara, transparente, lejos de la aparente connivencia con las autoridades que puedan haber permitido esa masacre y lejos de ese poder que engaña, solapa y protege a los asesinos y que ha obligado ya a la dimisión del Gobernador de Guerrrero. La huida del alcalde de Iguala, su esposa y su jefe de policía, tres de los principales implicados en los terribles hechos no ayudaran precisamente a esclarecer los hechos. Recordemos que fué la Policia municipal de Iguala la que detuvo a los 43 estudiantes desaparecidos y entregados a los sicarios del cartel narcotraficante denominado Guerreros Unidos.

El PCC manifiesta su apoyo a las muestras de condena y rechazo que organizaciones mejicanas e Internacionales, como lo ha hecho recientemente el Parlamento Europeo con una resolución, respaldada en el pleno por 495 votos a favor, 86 en contra y 56 abstenciones, que pide que continúen las investigaciones hasta que los estudiantes estén a salvo,.La resolución del Parlamento Europeo también lamenta la “aparente infiltración del crimen organizado en los organismos locales policiales y administrativos”.

El PCC se solidariza con las familias de los asesinados y desaparecidos, con las organizaciones de estudiantes que siguen reclamando que se esclarezcan los hechos y que se depuren las responsabilidades de los gobernantes que puedan estar implicados.Como tambien Barcelona, donde decenas de personas, se manifestaron contra el horrible crimen y exigieron justicia.

La represión, desaparición y asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa no debe quedar impune.

Partit dels i les Comunistes de Catalunya