Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DEL SECTOR DE SOLIDARITAT D’EUIA

- Siria se enfrenta a una guerra dirigida por los EUA y apoyada por la  OTAN y las monarquías del Golfo ( Qatar, Arabia Saudita) . Reiteramos la condena de  la política sistemática de injerencia y desestabilización en la República Árabe Siria, cuyo fin es imponer por la fuerza al pueblo sirio un cambio de régimen.

- Condenamos los actos de violencia y terrorismo  cometidos  por los grupos irregulares armados y financiados por potencias extranjeras contra el pueblo sirio , así como los actos de represión cometidos por el gobierno sirio contra legítimas manifestaciones populares. Abogamos  porque la sociedad Siria retorne a la calma y se desarrolle en un ambiente de paz.

-Apoyamos un dialogo nacional entre las partes internas en conflicto que trate de encontrar una solución política a la crisis actual, respetuosa de la soberanía del pueblo sirio y de la integridad territorial de este país árabe.

-Denunciamos la hipocresía y el doble rasero de aquellas potencias que dicen que luchan contra el terrorismo y están apoyando y financiando a Al Qaeda, a los salafistas y los mercenarios  que cometen crímenes en la República Árabe Siria.

Barcelona 04 de Julio de 2012


RESOLUCIÓ DE L'ASSEMBLEA DEL SECTOR DE SOLIDARITAT D'EUIA

1 º - Síria s'enfronta a una guerra dirigida pels EUA i recolzada per l'OTAN i les monarquies del Golf (Qatar, Aràbia Saudita) Reiterem la condemna de la política sistemàtica d'ingerència i desestabilització a la República Àrab Síria, amb la finalitat imposar per la força al poble sirià un canvi de règim.

2 º - Condemnem els actes de violència i terrorisme comesos  pels grups irregulars armats i finançats per potències estrangeres contra el poble sirià, així com els actes de repressió comesos pel govern sirià contra legítimes manifestacions populars. Cooperarem perquè la societat Síria retorni a la calma i es desenvolupi en un ambient de pau.

3 º- Donem suport a un diàleg nacional entre les parts internes en conflicte que tracti de trobar una solució política a la crisi actual, respectuosa de la sobirania del poble sirià i de la integritat territorial d'aquest país àrab.

4 º- Denunciem la hipocresia i el tractament desigual d'aquelles potències que diuen que lluiten contra el terrorisme i estan donant suport i finançant a Al-Qaida, als salafistes i els mercenaris que cometen crims a la República Àrab Síria.

Barcelona 04 de Juliol de 2012